Ymholiadau cyffredinol

Thank you for contacting us, your form has been sent successfully.

Cysylltu â Chaerdydd (C2C)

Ffôn

029 2087 2088

 

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am tan 6pm

Neges destun

079 6722 2087

 

Ni allwn dderbyn negeseuon MMS na negeseuon llun.

Web Chat

Siaradwch â ni ar-lein

 

Siarad ag asiant yn ein canolfan gyswllt.

Yn drwm eich clyw?

SignVideo Logo

Cysylltu â chyfieithydd IAP Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Cysylltu â chyfieithydd IAP drwy’r ffôn fideo, gliniadur neu ffôn clyfar am ddim.

Minicom

029 2022 0426

 

Mae modd i ni ddefnyddio Minicom / Textphone.

Y Tu allan i Oriau


Mae’r ganolfan gyswllt ar gau yn ystod gwyliau banc y DU.


Os byddwch yn galw pan fyddwn ar gau byddwch yn clywed neges yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a rhifau ffôn argyfwng.

SignVideo

SignVideo Logo

Cysylltu â chyfieithydd IAP Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Cysylltu â chyfieithydd IAP drwy’r ffôn fideo, gliniadur neu ffôn clyfar am ddim.

Beth yw SignVideo? Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ymweld â Hyb

Mae gan Gaerdydd hybiau ledled y ddinas lle gallwch ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor a sgwrsio wyneb yn wyneb â staff.

  Gweld yr holl Hybiau

Ysgrifennwch atom

Cyngor Caerdydd.
Neuadd y Sir,
Glanfa’r Iwerydd,
Caerdydd,
CF10 4UW.​

Os hoffech chi anfon eich sylwadau atom ar unrhyw agwedd ar wasanaethau’r cyngor neu wneud cwyn defnyddiwch ein tudalen Sylwadau, Cwynion a Chanmoliaeth.