Ymholiadau cyffredinol

Thank you for contacting us, your form has been sent successfully.

Sut allwn fod o gymorth i chi?

Sut allwn fod o gymorth i chi?

Dewiswch faes i weld y gwasanaethau ar-lein sydd ar gael.

SgwrsFot (BOBi)

Mae ein SgwrsFot ar gael 24 awr y dydd i helpu i ateb ymholiadau cyffredin.

Facebook

Cysylltwch â ni ar Facebook

Twitter

Cysylltwch â ni ar Twitter

Cysylltu â Chaerdydd (C2C)

Ffôn

029 2087 2088

 

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8:30am tan 5pm

Web Chat

Siaradwch â ni ar-lein

 

Siarad ag asiant yn ein canolfan gyswllt.

Y Tu allan i Oriau


Mae’r ganolfan gyswllt ar gau yn ystod gwyliau banc y DU.


Os byddwch yn galw pan fyddwn ar gau byddwch yn clywed neges yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a rhifau ffôn argyfwng.

Neges destun

079 6722 2087

 

Ni allwn dderbyn negeseuon MMS na negeseuon llun.

Ymweld â Hyb

Mae gan Gaerdydd hybiau ledled y ddinas lle gallwch ddefnyddio gwasanaethau’r cyngor a sgwrsio wyneb yn wyneb â staff.

  Gweld yr holl Hybiau

Ymweld â Neuadd y Sir

Darganfyddwch fwy am ymweld â Neuadd y Sir

Ysgrifennwch atom

Cyngor Caerdydd.
Neuadd y Sir,
Glanfa’r Iwerydd,
Caerdydd,
CF10 4UW.​