​Ymholiadau cyffredinol

Mae canolfan gyswllt Cysylltu â Chaerdydd (C2C) yn cynnig help a chyngor ar wasanaethau'r cyngor. Os oes angen cyngor penodol arnoch gallwn eich trosglwyddo i'r adran briodol yn y cyngor.

Mae’n bosib y bydd y wybodaeth rydych yn chwilio amdani ar ein rhestr tasgau cyffredin cwsmeriaid​

Ffurflenni ar-lein


Caiff eich ymholiad ei drosglwyddo at un o'n cynrychiolwyr a byddwn yn ymdrechu i ateb eich neges cyn pen 48 awr.​

 

Oriau agor

 
Dydd Llun i ddydd Gwener o 8.30am i 6pm. 
 
Mae’r ganolfan gyswllt ar gau yn ystod gwyliau banc y DU.

Os byddwch yn galw pan fyddwn ar gau byddwch yn clywed neges yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a rhifau ffôn argyfwng.

Ffoniwch ni


Cofiwch ei bod yn costio llai i gysylltu â ni ar-lein.
 
029 2087 2088 

029 2087 2087 (Saesneg)

 

Anfonwch neges destun atom ar 07967 222087


Ni allwn dderbyn negeseuon MMS na lluniau ar y rhif hwn.


Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw a bod gennych Finicom/Ffôn Testun, cysylltwch â ni ar 029 2087 2085​


Siaradwch â ni ar-lein drwy ddefnyddio’n gwasanaeth sgwrsio ar-lein yn Gymraeg a Saesneg. 


Am rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Cymru i Bobl Fyddar​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Ysgrifennwch atom


Cyngor Caerdydd.

  1. Neuadd y Sir,​
  2. Glanfa’r Iwerydd,
  3. Caerdydd,
  4. CF10 4UW.

Dewch i’n gweld ni​

 

Ymwelwch â’ch Hyb neu eich swyddfa​ dai leol (Oriau Agor yn amrywio).​​

​​​