Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Derbyn i ysgol gynradd

Y dyddiad cau i wneud cais am le ysgol gynradd yn 2020/21 yw dydd Llun 13 Ionawr 2020.
(Ceisiadau wedi agor ar ddydd Llun 18 Tachwedd 2019).


Mae plant yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 4.  Bydd rhieni plant mewn Ysgol Feithrin yng Nghaerdydd yn cael manylion am y broses ymgeisio.

Ni fydd ein system Derbyn i ysgolion ar gael ar ddydd Sadwrn 11 Ionawr. Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra. 


Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisioDyddiad ​Cam yn y broses ymgeisio
​18 Tachwedd 2019 Agor y broses ymgeisio
13 Ionawr 2020 Dyddiad cau y broses ymgeisio
14 Ionawr 2020 O'r dyddiad hwn rhaid i geisiadau hwyr gael eu cwblhau ar bapur.
Ni fydd y system ar-lein ar gael.
16 Ebrill 2020 ​Diwrnod Cynnig​. Anfonir e-bost atoch ar ôl 10yb.
Gallwn gyfleu penderfyniadau i chi dros y ffôn ar ôl 12yh.
 

Cymorth i gwblhau eich cais ar-lein

Dewch i un o’n Hybiau Cynghori ​am gyngor ar lenwi’r ffurflen.

Awgrymiadau cyn ichi wneud cais

  • Dylech ymweld ag ysgolion cyn cwblhau eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn ddigon hapus i ddangos yr ysgol i rieni os gwnewch apwyntiad.

  • Argymhellir yn gryf i chi gyflwyno eich cais yn brydlon. Os bydd eich cais yn hwyr, mae’n annhebygol y byddwch yn cael y lle o’ch dewis. Yn 2019 derbyniodd 50% o ysgolion fwy o geisiadau yn y rownd gyntaf na nifer y lleoedd oedd ar gael.

  • Gallwch wneud cais ar gyfer 5 ysgol. Rydym yn argymell yn gryf i chi wneud cais ar gyfer 5 ysgol wahanol o’ch dewis.


​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​
English