Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Dylech gyflwyno’ch cais cynllunio ar-lein os yn bosibl drwy'r Porth Cynllunio.

 

 

Mae’r Porth Cynllunio yn wefan genedlaethol sy’n cynnig gwybodaeth am ganiatâd cynllunio yng Nghymru a Lloegr. Mae’r wybodaeth a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig ar gyfer perchnogion tai, busnesau, gweithwyr cynllunio proffesiynol a swyddogion y Llywodraeth.


Mae Cyngor Caerdydd wedi’i integreiddio’n llawn yn y Porth Cynllunio.


Ar wefan y Porth Cynllunio gallwch:


  • wneud cais am ganiatâd cynllunio
  • dysgu am y system gynllunio
  • dysgu am ddatblygiad
  • apelio yn erbyn penderfyniad cynllunio
  • ymchwilio i bolisi diweddaraf y llywodraeth
  • prynu cynlluniau safle
  • darllen a lawrlwytho canllawiau cymorth, ffurflenni a dogfennau eraill


 

 
Pan fyddwch yn defnyddio’r Porth Cynllunio, sicrhewch eich bod wedi clicio’r Ddraig Goch ar ochr dde uchaf y dudalen i weld gwybodaeth a rheoliadau Cymru.

Welsh version of Planning Portal

 


Gallwch hefyd gael gwybodaeth a chyngor ar sut i wneud cais ar y Porth Cynllunio, gan gynnwys tiwtorialau fideo

 

​​​​
English