Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Adrodd problem sbwriel ac ailgylchu > Ni chasglwyd fy magiau biniau yr wythnos hon

Ni chasglwyd fy sbwriel / ailgylchu yr wythnos hon

Bydd eich diwrnod casglu yr un fath bob wythnos, ond gallai’r amser casglu amrywio. Ar rai strydoedd, gallai sbwriel ac ailgylchu gael ei gasglu un ochr i stryd ar amser gwahanol i’r ochr arall.  
Cofiwch: Rhaid rhoi gwybod am gasgliadau a gollwyd o fewn 48 awr gwaith​.​

Cyn i chi roi gwybod am gasgliad a fethwyd neu broblem gyda’ch gwasanaethau ailgylchu a gwastraff, defnyddiwch y rhestr wirio ganlynol:  

  • Oedd eich biniau, bagiau neu sachau allan erbyn 6am ar ddiwrnod eich casgliad? 

  • Yw hi’n hwyrach na 10pm ar ddiwrnod eich casgliad? 
    Cynhelir casgliadau tan 10pm a gall un ochr stryd gael ei chasglu ar adeg wahanol i’r llall.


 

 

 
 

 

Yn anffodus, nid yw'r ffurflen hon yn gweithio ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall arni nes ymlaen.
 
 
029 2087 2088
​​​​​​​​​​​
English