Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliad a fethwyd

Casgliadau Ailgylchu a Gwastraff a Fethwyd

Rydym yn ymwybodol bod rhai casgliadau yn y ddinas wedi’u methu.

Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra a achoswyd. Gadewch eich bagiau neu eich biniau allan a byddwn yn dychwelyd i’w casglu cyn gynted ag y gallwn. Os gallwch aros tan eich dyddiad casglu nesaf a amserlennir, cymerwch eich gwastraff yn ôl i mewn i’ch eiddo.

Bydd hyn yn lleihau rhagor o bwysau ar ein gweithlu yn ystod y cyfnod heriol hwn. ​
​Bydd eich diwrnod casglu yr un fath bob wythnos, ond gallai’r amser casglu amrywio. Ar rai strydoedd, gallai sbwriel ac ailgylchu gael ei gasglu un ochr i stryd ar amser gwahanol i’r ochr arall.
  
Cofiwch: Rhaid rhoi gwybod am gasgliadau a gollwyd o fewn 48 awr gwaith​.​ ​

Cyn i chi roi gwybod am gasgliad a fethwyd neu broblem gyda’ch gwasanaethau ailgylchu a gwastraff, defnyddiwch y rhestr wirio ganlynol:  
 
 
029 2087 2088
​​​​​​​​​​​​​​​