I roi gwybod bod casgliad heb ei gasglu neu fod problem â’ch gwasanaeth sbwriel ac ailgylchu, cysylltwch â ni.
 
Newidiadau i ddiwrnodau casglu os yw’n Ŵyl y Banc.
 
Pryd y caiff fy miniau eu casglu?
 
Bydd eich diwrnod casglu yr un fath bob wythnos, ond gallai’r amser casglu amrywio. Ar rai strydoedd, gallai sbwriel ac ailgylchu gael ei gasglu un ochr i stryd ar amser gwahanol i’r ochr arall.  

 
 
029 2087 2088