Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhoi gwybod am broblem parcio

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyfrifol am orfodi rhai cyfyngiadau parcio penodol. Gorfodir tramgwyddau parcio eraill gan Heddlu De Cymru. I adrodd problem parcio i’r heddlu, ffoniwch 101.


Rhowch wybod i ni os yw’r broblem parcio yn ymwneud ag un o’r canlynol: 


 • cerbyd sy’n rhwystro eich dreif eich hun (efallai eich bod am wneud cais am farciau H-Bar)
 • parcio mewn lle i bobl anabl 
 • parcio mewn man llwytho
 • parcio ar linell felen
 • rhwystro man parcio penodol i feddyg
 • rhwystro cwrbyn isel i gerddwyr
 • talu ac arddangos
 • parcio preswylwyr
 • parcio amser cyfyngedig
 • man parcio clwb ceir y ddinas
 • cerbydau wedi'i gadael

Rhowch gymaint o fanylion â phosibl.


Gallwch hefyd adrodd problem parcio drwy ffonio 2087 2088​.
Os gwelwch broblem barcio ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Wyliau Banc a bod angen tynnu sylw rhywun at y mater ar unwaith, ffoniwch 029 2087 2088.

Gwrandwch ar y wybodaeth ‘tu allan i oriau’ a dewiswch opsiwn 4. Cewch eich trosglwyddo i’r Gwasanaeth Parcio Tu Allan i Oria.

I helpu i atal parcio anystyriol o flaen eich tramwyfa neu garej efallai eich bod am wneud cais am farciau diogelu mynediad, neu farciau H-Bar. 


Llinellau gwynion yw’r rhain a gaiff eu gosod ar y ffordd ac sy’n hawdd eu hadnabod er mwyn helpu i atal gyrwyr rhag parcio a chreu rhwystr. 


Mae tâl a thelerau ac amodau yn berthnasol.