Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gyfrifol am orfodi rhai cyfyngiadau parcio penodol. Gorfodir tramgwyddau parcio eraill gan Heddlu De Cymru. I adrodd problem parcio i’r heddlu, ffoniwch 101.

Rhowch wybod i ni os yw’r broblem parcio yn ymwneud ag un o’r canlynol: 

  • cerbyd sy’n rhwystro eich dreif eich hun 
  • parcio mewn lle i bobl anabl 
  • parcio mewn man llwytho
  • parcio ar linell felen
  • rhwystro man parcio penodol i feddyg
  • rhwystro cwrbyn isel i gerddwyr
  • talu ac arddangos
  • parcio preswylwyr
  • parcio amser cyfyngedig
  • man parcio clwb ceir y ddinas

Rhowch gymaint o fanylion â phosibl.

​​Gallwch hefyd adrodd problem parcio drwy ffonio 2087 2088​.

​​​​Problemau parcio ar ôl 6pm ac ar Benwythnosau a Gwyliau Banc.Os gwelwch broblem barcio ar ddydd Sadwrn, dydd Sul neu Wyliau Banc a bod angen tynnu sylw rhywun at y mater ar unwaith, ffoniwch 2087 2088.

Gwrandwch ar y wybodaeth ‘tu allan i oriau’ a dewiswch opsiwn 4. Cewch eich trosglwyddo i’r Gwasanaeth Parcio Tu Allan i Oriau