Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anhawster wrth dalu eich Treth Gyngor

​​​​​​​​​ Os ydych yn meddwl y gallech ei chael hi'n anodd talu eich Treth Gyngor, mae opsiynau ar gael i chi:
      
  • Gostyngiad y Dreth Gyngor ​
  • Gostyngiadau a disgowntiau 
  • Lledaenu eich taliadau 

Cy​sylltwch â ni am ragor o gyngor.


Os ydych ar incwm isel, gallai cynllun gostyngiad y dreth gyngor eich helpu i dalu’ch bil. Sut i hawlio gostyngiad y dreth gyngor?.
Mae ffyrdd eraill y gallai'ch bil gael ei leihau. Rhagor o wybodaeth am ddisgowntiau a gostyngiadau.
Os ydych yn talu drwy ddebyd uniongyrchol gallwch ledaenu’ch taliadau tan fis Mawrth yn hytrach na mis Ionawr a thalu llai pob mis.

Dywedwch wrthym os ydych am ledaenu’ch taliadau.

 

Os ydych yn talu gydag arian parod, gallech newid i ddebyd uniongyrchol i ledaenu’ch taliadau tan fis Mawrth.

 

Trefnwch ddebyd uniongyrchol.​​​​​

 

Byddwn yn anfon bil diwygiedig i chi a fydd yn cynnwys manylion y taliadau a gaiff eu cymryd o’ch banc.

I gael help a chyngor pellach am y Dreth Gyngor, cysylltwch â ni.​


Dysgwch beth i’w wneud os ydych wedi derbyn gwŷs neu orchymyn dyled​.


© 2022 Cyngor Caerdydd