Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

​Ceir copïau o geisiadau a phenderfyniadau diweddar yn y Gofrestr Cynllunio. Gallwch weld y cofrestri sydd wedi’u cyhoeddi ar y dudalen hon neu ar ein map ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel y rhoddwyd y rheiny ar y ffurflenni cais. 
 
 
O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor (42kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio wedi eu Darlledu Ar Lein

Byddwn yn ffilmio Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio er mwyn i bobl eu gwylio’n fyw neu’n hwyrach ar wefan y Cyngor. Byddwn yn ffilmio’r holl gyfarfod oni bai am drafodaethau am eitemau cyfrinachol neu rai wedi eu heithrio. Bydd y fideo ar y wefan am chwe mis.


Byddwn yn cadw copi hefyd, yn unol ô pholisi cadw data’r Cyngor. Os ydych yn cyflwyno rhywbeth mewn cyfarfod, bydd hynny’n arwydd eich bod yn caniatáu’r ffilmio. Wrth fynd i mewn i’r Siambr, rydych hefyd yn caniatáu’r ffilmio a chaniatáu defnyddio’r lluniau neu sain ar gyfer d eu darlledu ar y we neu ar gyfer hyfforddiant.


Os nad ydych am i ni dynnu eich llun, dylech aros yn oriel y cyhoedd .


 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) ar Gynllunio 


 
Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Cyngor gyflwyno APB yn nodi perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Penderfyniadau

  
  
Penderfyniadau rhwng 31.05.2021 a 04.06.202172 KB
Penderfyniadau rhwng 17.05.2021 a 21.05.20211224 KB
Penderfyniadau rhwng 24.05.2021 a 28.05.2021949 KB
Penderfyniadau rhwng 10.05.2021 a 14.05.2021877 KB
Penderfyniadau rhwng 03.05.2021 a 07.05.2021245 KB
Penderfyniadau rhwng 26.04.2021 a 30.04.202169 KB
Penderfyniadau rhwng 19.04.2021 a 23.04.202175 KB
Penderfyniadau rhwng 12.04.2021 a 16.04.202174 KB
Penderfyniadau rhwng 05.04.2021 a 09.04.2021802 KB
Penderfyniadau rhwng 29.03.2021 a 09.04.2021310 KB
Penderfyniadau rhwng 22.03.2021 a 26.03.202168 KB
Penderfyniadau rhwng 15.03.2021 a 19.03.2021718 KB
Penderfyniadau rhwng 22.02.2021 a 26.02.202162 KB
Penderfyniadau rhwng 15.02.2021 a 19.02.202170 KB
Penderfyniadau rhwng 08.02.2021 a 12.02.2021403 KB
Penderfyniadau rhwng 01.02.2021 a 05.02.2021284 KB
Penderfyniadau rhwng 25.01.2021 a 29.01.2021378 KB
Penderfyniadau rhwng 18.01.2021 a 22.01.2021351 KB
Penderfyniadau rhwng 11.01.2021 a 15.01.2021444 KB

Allwedd i'r byrfoddau: PER = Caniatawyd; REF = Gwrthodwyd; SPL = Penderfyniad Rhanedig, h.y. caniatawyd yn rhannol a gwrthodwyd yn rhannol; PAG = Cymeradwywyd Ymlaen Llawn; WDN = Tynnwyd yn ôl; RNO = Dim gwrthwynebiad.
 

Ceisiadau 


    
    
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 10.06.2021152 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 27.05.2021154 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 03.06.2021307 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 20.05.2021289 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 13.05.2021512 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 06.05.202166 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 29.04.202164 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 22.04.202169 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 15.04.2021547 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 08.04.2021132 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 31.03 2021219 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 25.03.2021583 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 18.03.2021509 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 04.03.2021292 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 25.02.202160 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 18.02.2021784 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 11.02.202163 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 05.02.2021538 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 28.01.2021260 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 21.01.2021665 KB

   Gallai llythyrau gael eu hanfon i gymdogion drws nesaf yn rhoi gwybod iddynt am y cais, a rhoddir 21 diwrnod i ymateb (10 diwrnod i wneud newidiadau). Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran. Hysbysebir rhai yn y Western Mail.
    

   Hysbysiadau i'r wasg


    
     
     
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 17.06.2021188 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 03.06.2021225 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 10.06.2021191 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 27.05.2021110 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 20.05.2021112 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 13.05.202196 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 06.05.2021202 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 29.04.2021199 KB
   Hysbysiad safle ac i'r wasg EIA 21-783 MJR433 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 22.04.2021212 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 15.04.2021102 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 08.04.2021200 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 01.04.2021212 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 25.03.2021206 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 11.03.2021195 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.03.2021197 KB
   Hysbysiad safle ac i'r wasg 20-2078MJR508 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 25.02.2021227 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 18.02.2021203 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 11.02.2021109 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.02.2021203 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 28.01.2021201 KB

    ​ 

   Mae'r rhestrau wythnosol wedi eu hanfon at bob Cynghorydd a llyfrgell, wedi eu harddangos yn y dderbynfa, ac ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol.
    
   Os oes angen gwybodaeth pellach arnoch ar gyfer ceisiadau hŷn, mae bob ffeil a chofrestr ar gael i'w archwilio yn Neuadd y Sir.

   Bydd pris yn cael ei codi os oes angen ymgymryd ag ymchwil a chewch wybod swm y pris hwn cyn i'r gwaith dechrau.

   Yn anffodus, nid yw'r ffurflen hon yn gweithio ar hyn o bryd. Rhowch gynnig arall arni nes ymlaen.

   ​​​​​
   ​​​​​​​​​​​
   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​