Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

​Ceir copïau o geisiadau a phenderfyniadau diweddar yn y Gofrestr Cynllunio. Gallwch weld y cofrestri sydd wedi’u cyhoeddi ar y dudalen hon neu ar ein map ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel y rhoddwyd y rheiny ar y ffurflenni cais. 
 
 
O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor (42kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio wedi eu Darlledu Ar Lein

Byddwn yn ffilmio Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio er mwyn i bobl eu gwylio’n fyw neu’n hwyrach ar wefan y Cyngor. Byddwn yn ffilmio’r holl gyfarfod oni bai am drafodaethau am eitemau cyfrinachol neu rai wedi eu heithrio. Bydd y fideo ar y wefan am chwe mis.


Byddwn yn cadw copi hefyd, yn unol ô pholisi cadw data’r Cyngor. Os ydych yn cyflwyno rhywbeth mewn cyfarfod, bydd hynny’n arwydd eich bod yn caniatáu’r ffilmio. Wrth fynd i mewn i’r Siambr, rydych hefyd yn caniatáu’r ffilmio a chaniatáu defnyddio’r lluniau neu sain ar gyfer d eu darlledu ar y we neu ar gyfer hyfforddiant.


Os nad ydych am i ni dynnu eich llun, dylech aros yn oriel y cyhoedd .


 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) ar Gynllunio 


 
Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Cyngor gyflwyno APB yn nodi perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

Penderfyniadau

  
  
Penderfyniadau rhwng 11.04.2022 a 15.04.2022563 KB
Penderfyniadau rhwng 28.03.2022 a 01.04.2022515 KB
Penderfyniadau rhwng 21.03.2022 a 25.03.2022365 KB
Penderfyniadau rhwng 14.03.2022 a 18.03.202271 KB
Penderfyniadau rhwng 07.03.2022 a 11.03.202257 KB
Penderfyniadau rhwng 28.02.2022 a 6.03.2022378 KB
Penderfyniadau rhwng 07.02.2022 a 11.02.2022263 KB
Penderfyniadau rhwng 31.01.2022 a 04.02.2022986 KB
Penderfyniadau rhwng 24.01.2022 a 28.01.2022398 KB
Penderfyniadau rhwng 27.12.2021 a 31.12.202155 KB
Penderfyniadau rhwng 13.12.2021 a 17.12.202175 KB
Penderfyniadau rhwng 06.12.2021 a 10.12.202177 KB
Penderfyniadau rhwng 29.11.2021 a 03.12.2021314 KB
Penderfyniadau rhwng 01.11.2021 a 05.11.20211107 KB

Allwedd i'r byrfoddau: PER = Caniatawyd; REF = Gwrthodwyd; SPL = Penderfyniad Rhanedig, h.y. caniatawyd yn rhannol a gwrthodwyd yn rhannol; PAG = Cymeradwywyd Ymlaen Llawn; WDN = Tynnwyd yn ôl; RNO = Dim gwrthwynebiad.
 

Ceisiadau 


    
    
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 21.04.2022402 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 07.11.2022564 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 31.03.2022293 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 24.03.202273 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 17.03.202262 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 10.03.2022357 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 24.02.2022602 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 17.02.2022332 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 10.02.2022450 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 03.02.2022530 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 06.01.2022136 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 24.12.2021116 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 16.12.2021124 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 09.12.2021673 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 11.11.202164 KB
  Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 04.11.2021170 KB

   Gallai llythyrau gael eu hanfon i gymdogion drws nesaf yn rhoi gwybod iddynt am y cais, a rhoddir 21 diwrnod i ymateb (10 diwrnod i wneud newidiadau). Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran. Hysbysebir rhai yn y Western Mail.
    

   Hysbysiadau i'r wasg


    
     
     
   Hysbysiad i'r Wasg - Western Mail 28.04.2022114 KB
   Hysbysiad i'r wasg - Western Mail 14.04.202299 KB
   Hysbysiad i'r Wasg - Western Mail 07.04.2022108 KB
   Hysbysiad i’r Wasg a Hybysiad Safle’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - 19-2523MJR113 KB
   Hysbysiad i'r wasg - Western Mail 31.03.202268 KB
   Hysbysiad i'r wasg - Western Mail 24.03.2022100 KB
   Hysbysiad i'r wasg - Western Mail 17.03.202271 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 10.03.202299 KB
   Penderfyniadau rhwng 14.02.2022 a 18.02.2022403 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 24.02.2022116 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 17.02.2022165 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 10.02.2022109 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 03.02.202258 KB
   Hysbysiad Safle Asesiad Effaith Amgylcheddol 27.01.2022123 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 27.01.2266 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 20.01.2264 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 13.01.2022115 KB
   Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 06.01.202272 KB
   Hysbysiad i’r Wasg a Hybysiad Safle’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - 21-783MJR123 KB
   Hysbysiad i’r Wasg a Hybysiad Safle’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol - 21-76MJR114 KB

    ​ 

   Mae'r rhestrau wythnosol wedi eu hanfon at bob Cynghorydd a llyfrgell, wedi eu harddangos yn y dderbynfa, ac ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol.
    
   Os oes angen gwybodaeth pellach arnoch ar gyfer ceisiadau hŷn, mae bob ffeil a chofrestr ar gael i'w archwilio yn Neuadd y Sir.

   Bydd pris yn cael ei codi os oes angen ymgymryd ag ymchwil a chewch wybod swm y pris hwn cyn i'r gwaith dechrau.


   ​​​​​
   ​​​​​​​​​​​
   ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​