Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

Ceir copïau o geisiadau a phenderfyniadau diweddar yn y Gofrestr Cynllunio. Gallwch weld y cofrestri sydd wedi’u cyhoeddi ar y dudalen hon neu ar ein map ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel y rhoddwyd y rheiny ar y ffurflenni cais. 
 
 
O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor (42kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio wedi eu Darlledu Ar Lein

Byddwn yn ffilmio Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio er mwyn i bobl eu gwylio’n fyw neu’n hwyrach ar wefan y Cyngor. Byddwn yn ffilmio’r holl gyfarfod oni bai am drafodaethau am eitemau cyfrinachol neu rai wedi eu heithrio. Bydd y fideo ar y wefan am chwe mis.


Byddwn yn cadw copi hefyd, yn unol ô pholisi cadw data’r Cyngor. Os ydych yn cyflwyno rhywbeth mewn cyfarfod, bydd hynny’n arwydd eich bod yn caniatáu’r ffilmio. Wrth fynd i mewn i’r Siambr, rydych hefyd yn caniatáu’r ffilmio a chaniatáu defnyddio’r lluniau neu sain ar gyfer d eu darlledu ar y we neu ar gyfer hyfforddiant.


Os nad ydych am i ni dynnu eich llun, dylech aros yn oriel y cyhoedd .


 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) ar Gynllunio 


 
Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Cyngor gyflwyno APB yn nodi perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio dros y flwyddyn ddiwethaf.


 

Penderfyniadau

  
  
Penderfyniadau rhwng 05.10.2020 a 09.10.202070 KB
Penderfyniadau rhwng 28.09.2020 a 02.10.202075 KB
Penderfyniadau rhwng 21.09.2020 a 25.09.202065 KB
Penderfyniadau rhwng 14.09.2020 a 18.09.202064 KB
Penderfyniadau rhwng 07.09.2020 a 11.09.202065 KB
Penderfyniadau rhwng 31.08.2020 a 04.09.202061 KB
Penderfyniadau rhwng 24.08.2020 a 28.08.202075 KB
Penderfyniadau rhwng 17.08.2020 a 21.08.202068 KB
Penderfyniadau rhwng 10.08.2020 a 14.08.202081 KB
Penderfyniadau rhwng 03.08.2020 a 07.08.202066 KB
Penderfyniadau rhwng 27.07.2020 a 31.08.202085 KB
Penderfyniadau rhwng 20.07.2020 a 24.07.202066 KB
Penderfyniadau rhwng 13.07.2020 a 17.07.202074 KB
Penderfyniadau rhwng 06.07.2020 a 10.07.202060 KB
Penderfyniadau rhwng 29.06.2020 a 03.07.202068 KB
Penderfyniadau rhwng 22.06.2020 a 26.06.202063 KB
Penderfyniadau rhwng 15.06.2020 a 19.06.2020220 KB
Penderfyniadau rhwng 08.06.2020 a 12.06.202073 KB
Penderfyniadau rhwng 01.06.2020 a 05.06.202064 KB
Penderfyniadau rhwng 22.05.2020 a 26.05.202055 KB
Penderfyniadau rhwng 15.05.2020 a 20.05.202067 KB
Penderfyniadau rhwng 11.05.2020 a 15.05.202070 KB
Penderfyniadau rhwng 04.05.2020 a 08.05.202083 KB
Penderfyniadau rhwng 30.03.2020 a 01.05.202052 KB
Penderfyniadau rhwng 23.03.2020 a 27.03.202055 KB
Penderfyniadau rhwng 16.03.2020 a 20.03.202080 KB
Penderfyniadau rhwng 09.03.2020 a 13.03.202069 KB
Penderfyniadau rhwng 02.03.2020 a 06.03.202069 KB
Penderfyniadau rhwng 24.02.2020 a 28.02.202070 KB
Penderfyniadau rhwng 17.02.2020 a 21.02.202073 KB
1 - 30Next

Allwedd i'r byrfoddau: PER = Caniatawyd; REF = Gwrthodwyd; SPL = Penderfyniad Rhanedig, h.y. caniatawyd yn rhannol a gwrthodwyd yn rhannol; PAG = Cymeradwywyd Ymlaen Llawn; WDN = Tynnwyd yn ôl; RNO = Dim gwrthwynebiad.
 

Ceisiadau 


  
  
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 15.10.2020401 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 08.10.202077 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 01.10.202072 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 24.09.202084 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 17.09.202079 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 10.09.2020390 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 03.09.202078 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 27.08.202083 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 20.08.202077 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 13.08.2020422 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 06.08.202089 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 30.07.2020100 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 24.07.202082 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 16.07.202087 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 09.07.202072 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 02.07.202078 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 25.06.202085 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 18.06.202077 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 11.06.202081 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 04.06.202075 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 28.05.202085 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 21.05.2020124 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 14.05.2020332 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 07.05.202068 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 02.04.202056 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 26.03.202074 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 19.03.202089 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 12.03.2020397 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 05.03.202096 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 28.02.202083 KB
1 - 30Next

  Gallai llythyrau gael eu hanfon i gymdogion drws nesaf yn rhoi gwybod iddynt am y cais, a rhoddir 21 diwrnod i ymateb (10 diwrnod i wneud newidiadau). Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran. Hysbysebir rhai yn y Western Mail.
   

  Hysbysiadau i'r wasg


   
    
    
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 22.10.2020200 KB
  Hysbysiad o Reoliad 24 15.10.2020221 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 15.10.2020106 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 08.10.2020198 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 01.10.2020108 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 24.09.202099 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 17.09.2020194 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 10.09.2020358 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 03.09.202053 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 27.08.2020189 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 20.08.2020196 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 13.08.2020351 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 06.08.2020193 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 30.07.2020194 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 23.07.2020197 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 16.07.2020101 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 09.07.2020194 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 02.07.2020191 KB
  Press and Site Notice EIA 20.1110.MJR 25.06.2020314 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 18.06.2020197 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 11.06.2020103 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.06.2020196 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 28.05.2020212 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 26.03.202059 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 19.03.2020197 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 12.03.2020192 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 05.03.2020195 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 27.02.2020196 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 20.02.2020202 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 13.02.2020205 KB
  1 - 30Next

   ​ 

  Mae'r rhestrau wythnosol wedi eu hanfon at bob Cynghorydd a llyfrgell, wedi eu harddangos yn y dderbynfa, ac ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol.
   
  Os oes angen gwybodaeth pellach arnoch ar gyfer ceisiadau hŷn, mae bob ffeil a chofrestr ar gael i'w archwilio yn Neuadd y Sir.

  Bydd pris yn cael ei codi os oes angen ymgymryd ag ymchwil a chewch wybod swm y pris hwn cyn i'r gwaith dechrau.


  ​​​​​
  ​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​