Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

Penderfyniadau a cheisiadau diweddar

Ceir copïau o geisiadau a phenderfyniadau diweddar yn y Gofrestr Cynllunio. Gallwch weld y cofrestri sydd wedi’u cyhoeddi ar y dudalen hon neu ar ein map ar-leinDolen yn agor mewn ffenestr newydd  Mae hyn yn cynnwys yr enwau a'r cyfeiriadau fel y rhoddwyd y rheiny ar y ffurflenni cais. 
 
 
O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor (42kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio wedi eu Darlledu Ar Lein

Byddwn yn ffilmio Cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio er mwyn i bobl eu gwylio’n fyw neu’n hwyrach ar wefan y Cyngor. Byddwn yn ffilmio’r holl gyfarfod oni bai am drafodaethau am eitemau cyfrinachol neu rai wedi eu heithrio. Bydd y fideo ar y wefan am chwe mis.


Byddwn yn cadw copi hefyd, yn unol ô pholisi cadw data’r Cyngor. Os ydych yn cyflwyno rhywbeth mewn cyfarfod, bydd hynny’n arwydd eich bod yn caniatáu’r ffilmio. Wrth fynd i mewn i’r Siambr, rydych hefyd yn caniatáu’r ffilmio a chaniatáu defnyddio’r lluniau neu sain ar gyfer d eu darlledu ar y we neu ar gyfer hyfforddiant.


Os nad ydych am i ni dynnu eich llun, dylech aros yn oriel y cyhoedd .


 

Adroddiad Perfformiad Blynyddol (APB) ar Gynllunio 


 
Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i’r Cyngor gyflwyno APB yn nodi perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio dros y flwyddyn ddiwethaf.


 

Penderfyniadau

  
  
Penderfyniadau rhwng 01.01.2018 a 05.01.201854 KB
Penderfyniadau rhwng 25.12.2017 a 29.12.201762 KB
Penderfyniadau rhwng 18.12.2017 a 22.12.201788 KB
Penderfyniadau rhwng 11.12.2017 a 15.12.201773 KB
Penderfyniadau rhwng 04.12.2017 a 08.12.201765 KB
Penderfyniadau rhwng 27.11.2017 a 01.12.201775 KB
Penderfyniadau rhwng 20.11.2017 a 24.11.201776 KB
Penderfyniadau rhwng 13.11.2017 a 17.11.201776 KB
Penderfyniadau rhwng 30.10.2017 a 03.11.201781 KB
Penderfyniadau rhwng 23.10.2017 a 27.10.201764 KB
Penderfyniadau rhwng 16.10.2017 a 20.10.201769 KB
Penderfyniadau rhwng 09.10.2017 a 13.10.201773 KB
Penderfyniadau rhwng 02.10.2017 a 06.10.201769 KB

Allwedd i'r byrfoddau: PER = Caniatawyd; REF = Gwrthodwyd; SPL = Penderfyniad Rhanedig, h.y. caniatawyd yn rhannol a gwrthodwyd yn rhannol; PAG = Cymeradwywyd Ymlaen Llawn; WDN = Tynnwyd yn ôl; RNO = Dim gwrthwynebiad.
 

Ceisiadau 


  
  
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 11.01.2018101 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 04.01.2018100 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 28.12.2017101 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 21.12.2017115 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 14.12.2017108 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 07.12.2017110 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 30.11.2017108 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 23.11.2017122 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 16.11.2017107 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 09.11.2017107 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 02.11.2017108 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 26.10.2017107 KB
Ceisiadau a dderbynnir wythnos yn gorffen 19.10.2017118 KB

  Gallai llythyrau gael eu hanfon i gymdogion drws nesaf yn rhoi gwybod iddynt am y cais, a rhoddir 21 diwrnod i ymateb (10 diwrnod i wneud newidiadau). Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran. Hysbysebir rhai yn y Western Mail.
   

  Hysbysiadau i'r wasg


   
    
    
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 18.01.2018194 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 05.01.2018269 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 04.01.201818 KB
  Hysbysiad safle ac i'r wasg 1702130MJR 21.12.201761 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 28.12.2017205 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 14.12.17199 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 07.12.17197 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 30.11.201718 KB
  Hysbysiad safle ac i'r wasg 1702130MJR 23.11.2017206 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 23.11.2017206 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 16.11.2017193 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 09.11.2017190 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 02.11.201718 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 26.10.2017202 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 19.10.2017200 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 12.10.201717 KB
  Hysbysiadau i'r wasg - Western Mail 05.10.2017195 KB

   ​ 

  Mae'r rhestrau wythnosol wedi eu hanfon at bob Cynghorydd a llyfrgell, wedi eu harddangos yn y dderbynfa, ac ar gael ar gyfer tanysgrifiad personol.
   
  Os oes angen gwybodaeth pellach arnoch ar gyfer ceisiadau hŷn, mae bob ffeil a chofrestr ar gael i'w archwilio yn Neuadd y Sir.

  Bydd pris yn cael ei codi os oes angen ymgymryd ag ymchwil a chewch wybod swm y pris hwn cyn i'r gwaith dechrau.


  ​​​​​
  ​​​​​​​​​​​
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  English