Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhifau cyswllt mewn argyfwng

​​Cysylltu â Chaerdydd - 029 2087 2088

Dydd Llun i ddydd Gwener o 8.30am i 6pm.
 
Os byddwch yn cysylltu â’n canolfan gyswllt y tu allan i oriau swyddfa, byddwch yn derbyn neges wedi ei hawtomeiddio, lle:

  • I wneud taliad, gan gynnwys dirwy parcio, pwyswch 1
  • I roi gwybod am atgyweiriadau tai sy’n bygwth bywyd, pwyswch 2
  • I roi gwybod am argyfwng o ran gofal cymdeithasol oedolion neu blant, pwyswch 3 neu ffoniwch 029 2078 8570
  • I roi gwybod am argyfwng parciau neu briffyrdd, pwyswch 5​
  • I roi gwybod am gar sydd wedi'i barcio'n beryglus, rhowch y ffôn i lawr a deialu 101
  • Ar gyfer Awdurdod Harbwr Caerdydd, pwyswch 6 neu ffoniwch 029 2070 0234
  • Ar gyfer yr ystafell rheoli traffig, pwyswch 7 neu ffoniwch 029 2087 3400
  • I roi gwybod am lygredd sŵn, pwyswch * neu ffoniwch 029 2087 1650

 

 

Gwasanaethau Brys


Heddlu De Cymru - 999

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - 999

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - 999

 

Cyfleustodau


Nwy - 0800 111 999

Trydan - 08000 520 400

Dŵr - 08000 853 968  

 

Eraill


Y Samariaid – 116 123

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60

RSPCA - 0300 1234 999 

​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd