Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth am deithio i ddigwyddiadau mawr

​ ​

​​​​​​​​​​​​​Mae Caerdydd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau mawr yn rheolaidd ym myd chwaraeon a'r celfy​​ddydau perfformio. ​​Oherwydd y cynnydd yn y traffig a'r gofynion parcio sy'n deillio o'r digwyddiadau hyn, mae gan Gyngor Caerdydd drefniadau parcio arbennig a nifer o gyfleusterau Parcio a Theithio dan oruchwyliaeth.

Digwyddiadau ar ddod

​​
Loading travel advice..

Wedi gordalu am dacsi neu gael eich gwrthod gan un? Byddwn ni’n gweithredu 

Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i unrhyw un sy'n credu ei fod wedi gordalu am dacsi neu sydd wedi cael ei wrthod gan un gofnodi rhif y gyrrwr neu tacsi, y dyddiad, yr amser, y lleoliad neu fanylion y daith ac e-bostio trwyddedu@caerdydd.gov.uk.  

​​Bydd y Cyngor yn gweithredu ar ôl cael gwybod.

Bagiau 

Mae cyfleusterau gadael bagiau ar gael yn Amgueddfa Caerdydd​ yn Yr Ais, Canol Dinas Caerdydd, CF10 1BH. 

Gallwch gael mwy o wybodaeth am storio bagiau​ ar wefan Croeso Caerdydd. ​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd