Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Trwyddedau parcio

​​​

Pwy all wneud cais?

Dysgwch os gallwch chi wneud cais am drwydded parcio preswylwyr neu drwydded i ymwelwyr yn unig.​​​

Gwneud cais am drwydded

Gallwch wneud cais am drwyddedau parcio i breswylwyr ac ymwelwyr un ai ar-lein neu drwy’r post.

Adnewyddu eich trwydded

Gallwch adnewyddu eich trwydded ar-lein neu drwy’r post. Dysgwch pa bryd y gallwch adnewyddu eich trwydded.


Mathau o drwyddedau

Gwybodaeth am drwyddedau preswylwyr, trwyddedau ymwelwyr a thrwyddedau i ymwelwyr yn unig.

Prisiau trwyddedau

Gwybodaeth am gostau blynyddol ar gyfer pob math o drwydded. 

Newid eich cerbyd

Beth i'w wneud os ydych yn newid eich cerbyd ac angen diweddaru eich trwydded.

Trwyddedau a gaiff eu colli neu eu dwyn

Beth i’w wneud os caiff eich trwydded chi ei cholli neu ei dwyn.​​

Ardaloedd Parcio Trwydded (Trwyddedau Glas)​

Rhoddir Trwyddedau Glas i drigolion sy'n byw mewn Ardaloedd Parcio Trwydded. 


mwy... Telerau ac amodau trwydded parcio​​ | Parcio Bathodyn Glas​​

​​​​
English