Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Trwyddedau parcio

​​​

Pwy all wneud cais?

Dysgwch os gallwch chi wneud cais am drwydded parcio preswylwyr neu drwydded i ymwelwyr yn unig.

Gwneud cais am drwydded

Gallwch wneud cais am drwyddedau parcio i breswylwyr ac ymwelwyr un ai ar-lein neu drwy’r post.

Adnewyddu eich trwydded

Gallwch adnewyddu eich trwydded ar-lein neu drwy’r post. Dysgwch pa bryd y gallwch adnewyddu eich trwydded.​


Mathau o drwyddedau

Gwybodaeth am drwyddedau preswylwyr, trwyddedau ymwelwyr a thrwyddedau i ymwelwyr yn unig.

Prisiau trwyddedau

Gwybodaeth am gostau blynyddol ar gyfer pob math o drwydded.​ 

Newid eich cerbyd

Beth i'w wneud os ydych yn newid eich cerbyd ac angen diweddaru eich trwydded.

Trwyddedau a gaiff eu colli neu eu dwyn

Beth i’w wneud os caiff eich trwydded chi ei cholli neu ei dwyn.​​

Newid Cyfeiriad

Beth fydd yn newid os ydych chi’n newid cyfeiriad?

Parcio i Bobl Anabl

Sut i wneud cais am fathodyn glas. Gwybodaeth am barcio a sut i ddefnyddio cymorth symudedd am ddim canol y ddinas.​ 

 
English