Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i'ch cyfeiriad

​​​​​​​Gall gymryd hyd at chwe wythnos i ddiweddaru eich cyfrif oherwydd y lefel uchel o waith rydym yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd​.

​​
​​​​​
Er mwyn sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o’r Dreth Gyngor, mae angen i ni wybod pryd mae eich amgylchiadau'n newid. 

Gwnewch yn siŵr bod eich manylion yn union fel y maen nhw’n ymddangos yn eich bil.​​

Newid Cyfeiriad yng Nghaerdydd

Ffurflen Newid Cyfeiriad y Dreth Gyngor

Cwblhewch y ffurflen hon os ydych yn symud o un eiddo i eiddo arall yng Nghaerdydd ac yn atebol am y dreth gyngor yn y ddau gyfeiriad.

Symud allan o Gaerdydd

Ffurflen Treth Gyngor Symud Allan o Gaerdydd

Cwblhewch y ffurflen hon os ydych yn symud allan o Gaerdydd neu yn symud i eiddo lle na fyddwch yn atebol am y dreth gyngor mwyach.

Symud i Gaerdydd

Ffurflen Treth Gyngor Symud i gyfeiriad yng Nghaerdydd

Cwblhewch y ffurflen hon os ydydch yn symud i Gaerdydd neu ar fin dod yn atebol am dreth y cyngor mewn cyfeiriad yng Nghaerdydd


Os ydych wedi cwblhau ffurflen newid cyfeiriad yn ddiweddar ac yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, bydd unrhyw daliadau debyd uniongyrchol pellach sy'n mynd allan yn cael eu had-dalu unwaith y bydd eich cyfrif treth gyngor wedi'i ddiweddaru.

Os byddwch yn canslo eich debyd uniongyrchol cyn i'ch cyfrif gael ei ddiweddaru, byddwch yn ymwybodol y bydd hyn yn cynhyrchu bil yn awtomatig am weddill y flwyddyn. Byddwn yn anfon bil terfynol wedi'i ddiweddaru atoch unwaith y byddwn wedi cau'r cyfrif.

© 2022 Cyngor Caerdydd