Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newidiadau i'ch cyfeiriad

​​​Gall gymryd hyd at chwe wythnos i ddiweddaru eich cyfrif oherwydd y lefel uchel o waith rydym yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Diolch am eich amynedd​.

​​
​​​​​
Er mwyn sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o’r Dreth Gyngor, mae angen i ni wybod pryd mae eich amgylchiadau'n newid. 

Gwnewch yn siŵr bod eich manylion yn union fel y maen nhw’n ymddangos yn eich bil.​​

Newid Cyfeiriad yng Nghaerdydd

Ffurflen Newid Cyfeiriad y Dreth Gyngor

Cwblhewch y ffurflen hon os ydych yn symud o un eiddo i eiddo arall yng Nghaerdydd ac yn atebol am y dreth gyngor yn y ddau gyfeiriad.

Symud allan o Gaerdydd

Ffurflen Treth Gyngor Symud Allan o Gaerdydd

Cwblhewch y ffurflen hon os ydych yn symud allan o Gaerdydd neu yn symud i eiddo lle na fyddwch yn atebol am y dreth gyngor mwyach.

Symud i Gaerdydd

Ffurflen Treth Gyngor Symud i gyfeiriad yng Nghaerdydd

Cwblhewch y ffurflen hon os ydydch yn symud i Gaerdydd neu ar fin dod yn atebol am dreth y cyngor mewn cyfeiriad yng Nghaerdydd


© 2022 Cyngor Caerdydd