Mae deunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu bob yn ail wythnos mewn bagiau gwyrdd.  Mae gwastraff bwyd yn cael ei gasglu bob wythnos mewn cadis brown ymyl y ffordd.  Mae gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn cael eu casglu’n llai aml.  Mae’r cynhwysyddion ar gyfer gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn dibynnu ar y math o eiddo. 

Rhowch rif eich tŷ a’ch cod post i weld y 4 dyddiad casglu nesaf a phryd mae angen cyflwyno'ch gwastraff. 


Gall diwrnodau casglu newid yn sgil gwyliau banc

Gallwch hefyd lawrlwytho Calendr casglu


Os hoffech dderbyn e-byst atgoffa am eich casgliadau gwastraff, gallwch danysgrifio trwy ddefnyddio’r blwch cod post isod neu fel arall dysgwch fwy am ein detholiad o negeseuon atgoffa am ddim.


​Calendr casglu ​
2017/18

Calendr casgliadau Gorffennaf 2017 - Mehefin 2018 (482kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd   ​

Calendr casgliadau Gorffennaf 2017 - Mehefin 2018 - Du a gwyn (347kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​ ​

Dyddiadau Casgliadau Gwastraff Gardd y Gaeaf 2017/18 (244kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​ ​


 
Rhaid cyflwyno pob bin, bac a chadi cyn 6am ar ddiwrnod y casglu neu’n ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt.

 

Mae casgliadau’n digwydd gydol y dydd o 6am tan 10pm.

 

Dylech symud eich biniau yn ôl i’ch eiddo erbyn 9am ar ôl y diwrnod casglu, a’u cadw o fewn ffiniau eich eiddo. Bydd hynny’n helpu i leihau’r posibilrwydd y gallai rhywun eu dwyn a/neu eu difrodi.

​​​​​​​​​​​​​​​