Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Pryd gaiff fy miniau eu casglu?

Pryd gaiff fy miniau eu casglu?

Negeseuon atgoffa 
Nid yw’n bosib cofrestru na dadgofrestru mewn cysylltiad â’r e-bost sy’n eich atgoffa am gasgliadau ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i sicrhau y bydd y rhain yn ôl ar-lein cyn gynted â phosib. Hoffem ymddiheuro am hyn.

Rhowch rif eich tŷ a’ch cod post i weld y 4 dyddiad casglu nesaf a phryd mae angen cyflwyno'ch gwastraff.


Llwytho'r calendr casglu...
​​​​

Cesglir ailgylchu a gwastraff yn y modd canlynol:

  • Mae deunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu bob wythnos mewn bagiau gwyrdd.
  • Mae gwastraff bwyd yn cael ei gasglu bob wythnos mewn cadis brown ymyl y ffordd.
  • Mae gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn cael eu casglu bob 2 wythnos.
  • Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu’n llai aml yn ystod y gaeaf.
  • Mae’r cynhwysyddion ar gyfer gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn dibynnu ar y math o eiddo.

Calendr casglu

Calendr casgliadau Gorffennaf 2018 - Mehefin 2019​ (1mb PDF)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English