Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Pryd gaiff fy miniau eu casglu?

Pryd gaiff fy miniau eu casglu?


Rhaid cyflwyno pob bin, bac a chadi cyn 6am ar ddiwrnod y casglu neu’n ddim cynh​arach na 4:30pm y diw​rnod cy​​nt.


  • Mae deunyddiau ailgylchu yn cael eu casglu bob wythnos mewn bagiau gwyrdd.  
  • Mae gwastraff bwyd yn cael ei gasglu bob wythnos mewn cadis brown ymyl y ffordd.  
  • Mae gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn cael eu casglu bob 2 wythnos. Mae gwastraff gardd yn cael ei gasglu’n llai aml yn ystod y gaeaf.  
  • Mae’r cynhwysyddion ar gyfer gwastraff cyffredinol a gwastraff gardd yn dibynnu ar y math o eiddo.


Os hoffech dderbyn e-byst atgoffa am eich casgliadau gwastraff, gallwch danysgrifio trwy ddefnyddio’r blwch cod post isod neu fel arall dysgwch fwy am ein detholiad o negeseuon atgoffa am ddim.


Rhowch rif eich tŷ a’ch cod post i weld y 4 dyddiad casglu nesaf a phryd mae angen cyflwyno'ch gwastraff. Gallwch hefyd lawrlwytho calendr casglu​.


Calendr casglu


Calendr casgliadau Gorffennaf 2017 - Mehefin 2018 (482kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Calendr casgliadau Gorffennaf 2017 - Mehefin 2018 - Du a gwyn (347kb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​ ​

Rhaid cyflwyno pob bin, bac a chadi cyn 6am ar ddiwrnod y casglu neu’n ddim cynharach na 4:30pm y diwrnod cynt.

 

Mae casgliadau’n digwydd gydol y dydd o 6am tan 10pm.

 

Dylech symud eich biniau yn ôl i’ch eiddo erbyn 9am ar ôl y diwrnod casglu, a’u cadw o fewn ffiniau eich eiddo. Bydd hynny’n helpu i leihau’r posibilrwydd y gallai rhywun eu dwyn a/neu eu difrodi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​
English