Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gwaith ffordd

Rhagor o wybodaeth am y gwaith ffordd presennol a gweithgareddau mawr sydd wedi’u cynllunio ar gyfer ffyrdd Caerdydd.

Gwaith Ffordd diweddaraf (682kb PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddCofiwch y gallai ffyrdd fod ar gau yng nghanol y ddinas yn ystod digwyddiadau mawr​.

Ewch i
roadworks.org​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i weld map rhyngweithiol â’r diweddaraf am waith ffordd a ffyrdd wedi cau yn eich ardal. 


Efallai y bydd angen i chi chwyddo'r map i weld eich ardal chi.

 

Gallwch hefyd gofrestru i gael negeseuon e-bost am waith a chau ffyrdd yn eich ardal drwy’r wefan drwy glicio ar yr eicon amlen.


Cau ffyrdd

Bydd Heol Llantrisant - o'r gyffordd â Heol Isaf i Ffordd Caerdydd - ar gau yn y ddau gyfeiriad o 9.30am ar 22 Gorffennaf am tua thair wythnos, er mwyn gwneud gwaith draeniau hanfodol ar y ffordd gerbydau.


Tra bydd y ffordd ar gau, bydd y contractwr yn gwneud y gwaith rhwng 8am a 10pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac o 9am tan 10pm ar ddydd Sul.


Ni chaiff y ffordd ei chau am fwy na'r tair wythnos a ganiateir, ac os caiff y gwaith ei gwblhau'n gynt, caiff y trigolion, busnesau a'r cyhoedd wybod ymlaen llaw drwy ddatganiad i'r wasg newydd. Trefnwyd y gwaith dros wyliau'r haf, gan fod ymchwil yn dangos fod llif y traffig yn llai o lawer pan fo'r ysgolion ar gau.


Mae'r Cyngor wedi rhoi cynlluniau ar waith i beidio â tharfu'n ormodol ar drigolion a busnesau.Mae'r rhain yn cynnwys:


  • Bydd y cyfyngiad pwysau ar Heol Isaf yn parhau ar waith (ac eithrio ar gyfer y trefniadau mynediad arferol).
  • Mae'r Cyngor a'n contractwr wedi cysylltu â busnesau yn yr ardal a chynhelir mynediad i drigolion a busnesau sy'n byw neu'n gweithredu ar Heol Llantrisant o'r gyffordd â Heol Isaf i'r gyffordd â Heol Sant y Nyll.
  • Caiff trigolion Ystâd Rhydlafar hefyd fynediad i'w heiddo, a gallant deithio ar hyd Croft-Y-Gennau Road i fynd i dde'r ddinas.
  • Mae'r holl wasanaethau brys wedi cael gwybod bod y ffordd ar gau a bydd protocolau ar waith i sicrhau y gall y gwasanaethau hyn weithredu'n effeithiol.
  • Mae'r holl gwmnïau bysus hefyd wedi cael gwybod am gau'r ffordd a bydd unrhyw newidiadau i unrhyw un o'r gwasanaethau bws arferol sy'n defnyddio'r ffordd ar wefan y cwmni.
  • Bydd mynediad i gerddwyr a beicwyr dros y cyfnod cau dros bont dros dro.

Caiff yr holl arwyddion electronig (VMS) eu defnyddio yn ardaloedd Asiantaeth Cefnffyrdd Caerdydd a De Cymru (SWTRA) a rhoddir rhybudd i ddefnyddwyr y ffyrdd cyn y cyfnod cau a thrwyddo. Bydd arwyddion dargyfeirio'n cael eu gosod. Caiff y sawl sy'n teithio i'r gogledd allan o'r ddinas gyngor i ddefnyddio'r A48 neu Heol Isaf i fynd i'r A470.


Caiff y sawl sy'n teithio i Gaerdydd gyngor i ddefnyddio traffordd yr M4. Caiff traffig cerbydau trwm i safleoedd datblygu eu dargyfeirio ar hyd yr A48 o Western Avenue.


Lawrlwythwch fap rheoli traffig (5.1mb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Lawrlwythwch fam rheoli traffig HGV (5.1mb PDF)​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Bydd y twnnel ar gau gyda’r nosau, (7pm - 6am) ar gyfer gwaith cynnal a chadw, profi a glanhau’r Twnneli.  

 

Dyddiadau tua’r dwyrain


Dydd Mawrth 16 a dydd Mercher 17 Ebrill 2019
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf, dydd Mercher 17 a dydd Iau 18 Gorffennaf 2019
Dydd Mawrth 15 Hydref a dydd Mercher 16 Hydref 2019
Dydd Mawrth 14 Ionawr a dydd Mercher 15 Ionawr 2020​


Dyddiadau tua’r gorllewin

Dydd Mawrth 11eg, dydd Mercher 12fed a dydd Iau 13 Mehefin 2019
Dydd Mawrth 3 Medi a dydd Mercher 4 Medi 2019
Dydd Mawrth 19 Tachwedd a dydd Mercher 20 Tachwedd 2019
Dydd Mawrth 3 Mawrth a dydd Mercher 4 Mawrth 2020 (Yn cynnwys cau’r draphont tua’r gorllewin yn gyfan gwbl)I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni. Ffon: 029 2087 3246

 ​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English