Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cael mwy o fagiau a chadis

​​

​Ni allwch archebu bagiau ailgylchu gwyrdd ar-lein. Casglwch fagiau gwyrdd o’ch stociwr lleol.​Gallwch ddefnyddio'r chwiliwr codau post ar y dudalen hon i ddod o hyd i'ch stociwr bagiau agosaf neu i archebu bagiau a chadis i'w dosbarthu i chi.

Os yw'n bosibl, ewch i nôl bagiau a leinwyr cadis o'ch stociwr lleol.​

Dewch o hyd i'ch stociwr lleol


Nodwch eich cod post i ddod o hyd i’ch stociwr agosaf ar gyfer:

  • bagiau ailgylchu gwyrdd
  • leinwyr cadis
 
Gallwch godi'r rhain yn lleol mewn Hybiau, llyfrgelloedd, siopau a swyddfeydd post.

​​Rhowch eich cod post i ddod o hyd i’ch cyflenwr agosaf neu er mwyn archebu ar-lein​:​

Loading bag ordering...
​​​​ ​​​​​​​​ ​

​Os na allwch gyrraedd eich stociwr lleol


Diben ein gwasanaeth dosbarthu yw helpu cwsmeriaid nad ydynt yn gallu cyrraedd y stocwyr eu hunain.

​Nodwch eich cod post i archebu'r eitemau canlynol ar-lein:


  • Leinwyr cadis
  • Cadis bwyd cegin
  • Cadis bwyd ymyl ffordd
  • Bagiau deunydd hylendid (os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth)
 

Ni fyddwch yn gallu archebu bagiau ailgylchu gwyrdd​ i'w dosbarthu ar ôl Ionawr 2023.

Ein nod yw eu dosbarthu o fewn 15 diwrnod gwaith. Pan fydd y galw’n uchel, gallai gymryd yn hirach.Mathau eraill o finiau a bagiauOs ydych chi'n byw mewn fflat efallai y bydd eich concierge adeilad neu'ch cymdeithas dai yn gallu darparu'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd