Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Archebwch bagiau bwyd ac ailgylchu

Mae angen rhagor o fagiau ar gyfer y cadi bwyd ac ailgylchu ac ati

Gallwch gael y canlynol am ddim:

 

  • Bagiau Ailgylchu Gwyrdd
  • Bagiau cadi bwyd
  • Cadis Cegin ac Ymyl y Ffordd


Os oes angen bagiau arnoch, neu os yw eich cadi wedi torri gallwch:


 

Gallwch gasglu 1 rholyn o fagiau ailgylchu ac 1 rholyn o leinwyr cadi cegin mewn lleoliadau ledled Caerdydd. Efallai y gofynnir i chi ddangos dull o brofi eich bod yn byw yng Nghaerdydd.

Gallwch archebu rhagor o fagiau ailgylchu gwyrdd, bagiau cadis bwyd a chadis bwyd cegin i’w hanfon i’ch cartref. 


Os yw’ch eiddo wedi ei asesu’n un sydd ag arno angen defnyddio bagiau bio, gallwch eu harchebu yma.

 

 Cadarnhau eich diwrnod casglu gwastraff nesaf

 

 *Os ydych yn byw mewn fflat a bod gwasanaeth porthor yn yr adeilad, a wnewch chi holi’r porthor a ydynt yn cadw cyflenwadau, cyn mynd ati i archebu.​


Neu ffoniwch ni ar 029 2087 2088.

​​​​​​​​​​
English