Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Archebwch bagiau bwyd ac ailgylchu

Archebu mwy o fagiau a chadis

Rydym yn cyflenwi bagiau ailgylchu a bagiau cadis am ddim.


Casglu bagiau’n lleol

Gallwch gasglu 1 rholyn o fagiau ailgylchu a bagiau cadis gan rywle sy’n cyflenwi bagiau yng Nghaerdydd​.

Efallai y gofynnir i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw yng Nghaerdydd.


Archebu ar-lein

Gallwch archebu bagiau ailgylchu a bagiau cadis i gael eu hanfon i’ch cartref.


Gallwn gyflenwi bagiau bwyd a bagiau cadis bwyd am ddim.


Archebu ar-lein

Gallwch archebu bagiau a chadis bwyd i gael eu hanfon i’ch cartref.

Byddwch yn derbyn nifer gyfyngedig o fagiau streipiau coch a gaiff eu hanfon dwywaith y flwyddyn. Ni fydd modd i chi archebu mwy o fagiau.

Os ydych yn aelwyd gyda 6 neu fwy o bobl gallwch gysylltu â ni i ofyn am asesiad ailgylchu a gwastraff i weld a ydych yn gymwys i gael bagiau ychwanegol.

Dysgu mwy am ddosbarthu bagiau streipiau coch.

Gallwch archebu bagiau y gellir eu hailddefnyddio trwy ffonio C2C ar 029 2087 2088. Bydd pob bag yn costio £3.


Gellir talu gyda cherdyn yn unig.

Gall dosbarthiadau gymryd hyd at 15 diwrnod gwaith.

Mae rhai eiddo yng Nghaerdydd yn cymryd rhan mewn cynllun peilota gwasanaeth casglu gwydr i’w ailgylchu ar wahân.


Gallwch archebu cadi gwydr newydd trwy gysylltu â C2C ar 029 2087 2088.


Os oes angen mwy na 2 gadi arnoch gallwch gysylltu â ni​ i ofyn am asesiad ailgylchu a gwastraff i weld a ydych yn gymwys i gael bagiau ychwanegol.

 

Angen archebu bin olwynion du newydd​ neu fin gwastraff gardd newydd​?​

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English