Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cael mwy o fagiau a chadis

​ ​​​Gallwch ddefnyddio'r chwiliwr codau post ar y dudalen hon i ddod o hyd i'ch stociwr bagiau agosaf neu i archebu bagiau a chadis i'w dosbarthu i chi.

Os yw'n bosibl, ewch i nôl bagiau a leinwyr cadis o'ch stociwr lleol.​

Dewch o hyd i'ch stociwr lleol


Nodwch eich cod post i ddod o hyd i’ch stociwr agosaf ar gyfer:

 • bagiau ailgylchu gwyrdd
 • leinwyr cadis
 
Gallwch godi'r rhain yn lleol mewn Hybiau, llyfrgelloedd, siopau a swyddfeydd post.

Nid yw bagiau gwyrdd ond ar gael mewn ardaloedd sydd ddim yn rhan o’r cynllun ailgylchu sachau ar wahân​.

​​Rhowch eich cod post i ddod o hyd i’ch cyflenwr agosaf neu er mwyn archebu ar-lein​.

​​​​​​​Ni allwch archebu bagiau ailgylchu gwyrdd ar-lein. Casglwch fagiau gwyrdd o’ch stociwr lleol.

​ ​ ​
Loading bag ordering...
​​​​ ​​​​​​​​Gellir casglu cadis bwyd cegin o’r mwyafrif o Hybiau​, ac eithrio: 

 • Hyb Butetown
 • Pafiliwn Butetown – Hyb Ieuenctid
 • Capel i Bawb
 • Hyb Llanisien
 • Hyb Radur
 • Hyb STAR
 • Hyb yr Eglwys Newydd

​Os na allwch gyrraedd eich stociwr lleol


Diben ein gwasanaeth dosbarthu yw helpu cwsmeriaid nad ydynt yn gallu cyrraedd y stocwyr eu hunain.


​Nodwch eich cod post i archebu'r eitemau canlynol ar-lein:


 • Leinwyr cadis
 • Cadis bwyd cegin
 • Cadis bwyd ymyl ffordd 
​ ​


Dysgwch am fathau eraill o finiau a bagiau, gan gynnwys sachau gwastraff gardd​.

Os ydych wedi cofrestru i gael cymorth i roi eich biniau a'ch bagiau allan, gallwch gael gwybod am y dosbarthiad bagiau​.

Os ydych chi'n byw mewn fflat efallai y bydd eich concierge adeilad neu'ch cymdeithas dai yn gallu darparu'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd