Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Gwastraff ac ailgylchu > Archebwch bagiau bwyd ac ailgylchu

Archebu mwy o fagiau a chadis

Rydym yn cyflenwi bagiau ailgylchu a bagiau cadis am ddim.


Casglu bagiau’n lleol

Gallwch gasglu 1 rholyn o fagiau ailgylchu a bagiau cadis gan rywle sy’n cyflenwi bagiau yng Nghaerdydd​.

Efallai y gofynnir i chi ddangos tystiolaeth eich bod yn byw yng Nghaerdydd.


Archebu ar-lein

Gallwch archebu bagiau ailgylchu a bagiau cadis i gael eu hanfon i’ch cartref.


Gallwn gyflenwi bagiau bwyd a bagiau cadis bwyd am ddim.


Archebu ar-lein

Gallwch archebu bagiau a chadis bwyd i gael eu hanfon i’ch cartref.

Byddwch yn derbyn nifer gyfyngedig o fagiau streipiau coch a gaiff eu hanfon dwywaith y flwyddyn. Ni fydd modd i chi archebu mwy o fagiau.

Os ydych yn aelwyd gyda 6 neu fwy o bobl gallwch gysylltu â ni i ofyn am asesiad ailgylchu a gwastraff i weld a ydych yn gymwys i gael bagiau ychwanegol.

Dysgu mwy am ddosbarthu bagiau streipiau coch​.

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu hylendid ac wedi rhedeg allan o fagiau, gallwch archebu mwy ar-lein.


Dysgu mwy am ein wasanaeth hylendid​.

Gallwch archebu sachau amldro drwy ffonio C2C 029 2087 2087. Bydd pob sach yn costio £3.

Derbynnir taliadau a wneir â cherdyn yn unig.Gall y sachau gymryd hyd at 15 diwrnod gwaith i gyrraedd.


Mae rhai eiddo yng Nghaerdydd yn cymryd rhan mewn cynllun peilota gwasanaeth casglu gwydr i’w ailgylchu ar wahân.


Gallwch archebu cadi gwydr newydd trwy gysylltu â C2C ar 029 2087 2088.


Os oes angen mwy na 2 gadi arnoch gallwch gysylltu â ni​ i ofyn am asesiad ailgylchu a gwastraff i weld a ydych yn gymwys i gael bagiau ychwanegol.

 

Angen archebu bin olwynion du newydd​ neu fin gwastraff gardd newydd​?​

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English