Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Archebwch bagiau bwyd ac ailgylchu

​ Gwiriwch y diweddariadau i wasanaethau ar ein tudalen COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr.

 

Gallwch gasglu'r eitemau canlynol o adeilad lleol sy’n cyflenwi bagiau:

  • 1 rholyn o fagiau ailgylchu, a
  • 1 rholyn o fagiau cadis bwyd.​


Gallwch hefyd archebu bagiau ailgylchu a bagiau cadis i gael eu hanfon i’ch cartref.

Rhowch eich cod post i ddod o hyd i’ch cyflenwr agosaf er mwyn cael bagiau yn lleol.
Neu rhowch eich cod post er mwyn archebu ar-lein:

Loading bag ordering...
​​​​
​​​​​​​​


Sut i gael mathau eraill o fagiau

Byddwch yn derbyn nifer gyfyngedig o fagiau streipiau coch a gaiff eu hanfon dwywaith y flwyddyn. Ni fydd modd i chi archebu mwy o fagiau.

Os ydych yn aelwyd gyda 6 neu fwy o bobl gallwch gysylltu â ni i ofyn am asesiad ailgylchu a gwastraff i weld a ydych yn gymwys i gael bagiau ychwanegol.

Dysgu mwy am ddosbarthu bagiau streipiau coch​.​​
Os ydych wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu hylendid ac wedi rhedeg allan o fagiau, gallwch archebu mwy ar-lein​.

Dysgu mwy am ein wasanaeth hylendid​​.​
Gallwch archebu sachau amldro drwy ffonio C2C 029 2087 2088. Bydd pob sach yn costio £3.

Derbynnir taliadau a wneir â cherdyn yn unig.

Gall y sachau gymryd hyd at 15 diwrnod gwaith i gyrraedd.​Os ydych chi'n byw mewn fflat efallai y bydd eich concierge adeilad neu'ch cymdeithas dai yn gallu darparu'r hyn sydd ei angen arnoch chi.

​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​