Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trefniadau parcior Bathodyn Glas

​​Ynghylch cynllun y Bathodyn Glas

Sut mae cynllun y bathodyn glas yn gweithio.

Pwy all wneud cais?

Gwybodaeth ynghylch pwy all fod yn gymwys i wneud cais am fathodyn glas.

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am fathodyn glas a pha wybodaeth sydd ei hangen.


Parcio gyda Bathodyn Glas

Ar ba adeg allwch a phryd na allwch barcio â bathodyn glas.

Hawliau a chyfrifoldebau

Pwy all ddefnyddio bathodyn glas a sut mae ei ddefnyddio ar y stryd.

Bathodynnau coll, wedi eu dwyn neu eu camddefnyddio

Beth sy’n digwydd os collir bathodyn glas, os caiff ei ddwyn neu os tybiwch ei bod yn cael ei gamddefnyddio.

​​​​​​​