Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Derbyn i ysgol uwchradd

Mae’r cyfnod i wneud cais am le Ysgol Uwchradd ar gyfer 2020/21 ar gau.

(Roedd ceisiadau ar agor o ddydd Llun 30 Medi 2019 i ddydd Llun 25 Tachwedd 2019).Mae plant yn dechrau yn yr ysgol uwchradd y mis Medi ar ôl eu pen-blwyddyn 11. Bydd rhieni disgyblion ym mlwyddyn 6 yn Ysgolion Cynradd Caerdydd yn derbyn manylion am y broses ymgeisio.


Mewngofnodwch i’r system Derbyn i ysgolion 

Canllaw i ddefnyddio'r system Derbyn Ar-lein (844kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Dyddiadau allweddol yn y broses ymgeisioDyddiad ​Cam yn y broses ymgeisio
​30 Medi Agor y broses ymgeisio
​25 Tachwedd Dyddiad cau y broses ymgeisio
​26 Tachwedd​ O'r dyddiad hwn rhaid i geisiadau hwyr gael eu cwblhau ar bapur.
Ni fydd y system ar-lein ar gael.
​2 Mawrth 2020 ​Diwrnod Cynnig​. Anfonir e-bost atoch ar ôl 10yb.
Gallwn gyfleu penderfyniadau i chi dros y ffôn ar ôl 12yh.
 


Mae’r Cyngor wedi cytuno y gellir cynyddu’r Nifer Derbyn ar gyfer Ysgol Gyfun Plasmawr o 180 lle i 210 lle ar gyfer y rhai fydd yn mynd i Flwyddyn 7 yn 2020/21.

Mae’r Cyngor wedi cytuno y gellir cynyddu’r Nifer Derbyn ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays o 165 lle i 180 lle ar gyfer y rhai fydd yn mynd i Flwyddyn 7 yn 2020/21.

Beth sy’n digwydd os ydych wedi methu'r dyddiad cau?

Os ydych wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le uwchradd bydd angen i chi gwblhau ffurflen cais hwyr.​ (428kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cymorth i gwblhau eich cais ar-lein

Dewch i un o’n Hybiau Cynghori ​am gyngor ar lenwi’r ffurflen.

Awgrymiadau cyn ichi wneud cais

  • Dylech ymweld ag ysgolion cyn cwblhau eich cais. Mae gan bob ysgol ei phrosbectws ei hun ac mae staff yn ddigon hapus i ddangos yr ysgol i rieni os gwnewch apwyntiad.

  • Argymhellir yn gryf i chi gyflwyno eich cais yn brydlon. Os bydd eich cais yn hwyr, mae’n annhebygol y byddwch yn cael y lle o’ch dewis. Yn 2019 derbyniodd 50% o ysgolion fwy o geisiadau yn y rownd gyntaf na nifer y lleoedd oedd ar gael.

  • Gallwch wneud cais ar gyfer 5 ysgol. Rydym yn argymell yn gryf i chi wneud cais ar gyfer 5 ysgol wahanol o’ch dewis.

Derbyniadau Cydlynol


Yn 2018, dechreuodd Cyngor Caerdydd raglen peilot derbyniadau cydlynol ynghyd â thair ysgol uwchradd bartner a fydd yn parhau i broses derbyniadau Medi 2019, sef:

  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd,
  • Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, a
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi.

Bydd yn rhaid i chi gwblhau Ffurflen Ategol ar gyfer Ysgol Uwchradd Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd yr Eglwys yng Nghymru Teilo Sant, y gallwch ei chael gan yr ysgol ei hun.
​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​
English