Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhoi gwybod am broblem ar briffordd

​ Os ydych wedi gweld problem ar ffordd neu balmant rhowch wybod i ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni. 

 
Gweld sut mae adrodd ar broblem goleuadau stryd​​.

 
Yn y fersiwn ddiweddaraf o’r ap gallwch roi gwybod i ni am broblem ar un o ffyrdd neu balmentydd y ddinas. Dyma rai o’r problemau y gallwch roi gwybod amdanynt:

 
  • ceudyllau, 
  • celfi stryd wedi’u difrodi, 
  • marciau ffordd wedi colli lliw, a 
  • draeniau.

 
Gallwch nodi’r union leoliad ar fap, ychwanegu lluniau ac ysgrifennu disgrifiad i’n helpu i leoli a delio â’r broblem. Bydd eich adroddiad yn cael ei anfon yn syth i’n tîm priffyrdd i ymchwilio iddo.

 

 

 
Llwytho...
​​ ​

 

 

 
​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd