Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Rhoi gwybod am broblem ar briffordd

Rhoi gwybod am broblem ar briffordd

Os ydych wedi gweld problem ar ffordd neu balmant rhowch wybod i ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl i ni. 


Ceudwll neu balmant wedi’i ddifrodi


Rhowch wybod i ni:
  • enw’r stryd, 
  • safle ar y ffordd/palmant, 
  • maint y twll. 

Problem golau stryd


Rhowch wybod i ni:
  • enw’r stryd, 
  • ochr y ffordd, 
  • rhif golau stryd.

Problem arwydd ffordd


Rhowch wybod i ni:​
  • enw’r stryd, 
  • math o arwydd, 
  • beth yw’r broblem, 
  • safle'r arwydd.

 

​​​​​

English