Cysylltu â’r Cyngor

Sut i gysylltu â ni


Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy’r ffurflen ar-lein, drwy’r post neu mewn person. Gweld oriau agor ein canolfan alwadau.

Tasgau cyffredin


Mae’n bosib y bydd y wybodaeth rydych yn chwilio amdani ar ein rhestr tasgau cyffredin cwsmeriaid.

Ymweld â Hyb


Galwch heibio i’ch Hyb agosaf am gyngor ar amrywiaeth eang o faterion a mynediad i wasanaethau.


Adborth ar y wefan hon

Rhowch wybod i ni am unrhyw wallau ar wefan. Dysgwch sut y gallwch ein helpu ni i wella’r wefan. ​

Sylwadau, cwynion a chanmoliaeth

Sut i gwyno neu roi adborth ar ein gwasanaethau. 
 
​​​​