Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cysylltu â’r Cyngor

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy’r ffurflen ar-lein, drwy’r post neu mewn person. Gweld oriau agor ein canolfan alwadau.

Adborth ar y wefan hon

Rhowch wybod i ni am unrhyw wallau ar wefan. Dysgwch sut y gallwch ein helpu ni i wella’r wefan.

Sylwadau, cwynion a chanmoliaeth

Sut i gwyno neu roi adborth ar ein gwasanaethau.

© 2022 Cyngor Caerdydd