Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Dirwyon traffig (Hysbysiad Tal Gosb)

Beth sy'n digwydd os 'dw i'n derbyn HTC?

Beth i’w wneud os ydych yn derbyn HTC a’r rhesymau dros eu cyflwyno.

Sut i dalu

Sut mae talu'ch tâl cosb traffig.

Sut i apelio

Beth i wneud os nad ydych yn credu y dylech dalu'ch dirwy traffig.


Lonydd bysus a gatiau bysus

Beth yw lonydd a gatiau bysus a sut i'w defnyddio'n gywir.

Troadau a waherddir

Sut mae talu'ch tâl cosb traffig.

Cyffyrdd sgwâr

Gwybodaeth am sut i’w defnyddio’n gywir er mwyn helpu llif y traffig trwy gyffordd.

Tramgwyddau Traffig a Pharcio​

Gweld y rhestr o Dramgwyddau Traffig a Pharcio.

Gwaharddiad ar Fathau Penodol o Gerbydau

Gwybodaeth am gyfyngiadau ar wahanol fathau o gerbydau.

​​​
​​​​​​
English