Beth sy'n digwydd os 'dw i'n derbyn HTC?

Beth i’w wneud os ydych yn derbyn HTC a’r rhesymau dros eu cyflwyno.

Sut i dalu

Sut mae talu'ch tâl cosb traffig.

Sut i apelio

Beth i wneud os nad ydych yn credu y dylech dalu'ch dirwy traffig.


Lonydd bysus a gatiau bysus

Beth yw lonydd a gatiau bysus a sut i'w defnyddio'n gywir.

Troadau a waherddir

Sut mae talu'ch tâl cosb traffig.

Cyffyrdd sgwâr

Gwybodaeth am sut i’w defnyddio’n gywir er mwyn helpu llif y traffig trwy gyffordd.