Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dirwyon traffig

​​​​​​​Beth sy'n digwydd os 'dw i'n derbyn HTC?

Beth i’w wneud os ydych yn derbyn HTC a’r rhesymau dros eu cyflwyno.

Sut i dalu

Sut mae talu'ch tâl cosb traffig.

Sut i apelio

Beth i wneud os nad ydych yn credu y dylech dalu'ch dirwy traffig.


Lonydd bysus a gatiau bysus

Beth yw lonydd a gatiau bysus a sut i'w defnyddio'n gywir.

Troadau a waherddir

Sut mae talu'ch tâl cosb traffig.

Cyffyrdd sgwâr

Gwybodaeth am sut i’w defnyddio’n gywir er mwyn helpu llif y traffig trwy gyffordd.

Tramgwyddau traffig a pharcio​

Gweld y rhestr o Dramgwyddau Traffig a Pharcio.

Gwaharddiad ar fathau penodol o gerbydau

Gwybodaeth am gyfyngiadau ar wahanol fathau o gerbydau.

Cyfyngiadau pwysau​

Gweld gwybodaeth am cyfyngiadau pwysau

Beth i'w wneud os na allwch ddod o hyd i'ch dirwy neu god gwe

Gwybodaeth am beth i'w wneud os na allwch ddod o hyd i'ch dirwy neu god gwe.

​​​
​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd