Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau eitemau swmpus

​​​​​​​​​​Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer eiddo preswyl yn unig. Ewch i Gwastraff Masnach Caerdydd ar gyfer ymholiadau masnachol.

Os oes gennych eitem yn y cartref sy’n rhy fawr i chi ei chyflwyno i ganolfan ailgylchu​, gallwch drefnu i ni ei chasglu o'ch eiddo.

Codir ffi archebu o £5 ar gyfer pob casgliad eitemau swmpus. Nid oes modd ad-dalu’r ffi hon. 

Er mwyn i ni gasglu eich eitem, rhaid iddi fod:

 • yn rhy fawr a lletchwith i ffitio yn eich car, neu
 • ddim yn ddiogel i un person ei chario.

Darllenwch Delerau ac Amodau Casgliadau Eitemau Swmpus.

Costau casgliadau


 • 1 i 2 eitem - £12.50
 • 3 i 4 eitem - £25.00
 • 5 i 6 eitem - £37.50​

Eitemau rydym yn eu casglu

 • offer trydanol mawr,
 • fframiau a ffenestri UPVC,
 • eitemau metel,
 • nwyddau gwyn,
 • eitemau wedi eu gwneud o bren, MDF neu laminiad,
 • carpedi,
 • eitemau ceramig, teils neu garreg,
 • gwaelod gwelyau difán,
 • soffas a chadeiriau breichiau,
 • matresi ‘memory foam’ neu rai â sbrings,
 • dodrefn wedi eu gwneud o gymysgedd o ddeunyddiau megis cwpwrdd pren gyda drysau gwydr, a
 • phlastigau caled.

Eitemau na allwn eu casglu

Ymhlith yr eitemau na allwn eu casglu mae:

 • offer trydanol bach,
 • pianos,
 • asbestos,
 • gwastraff gardd,
 • pridd a rwbel, a
 • beiciau.

Ewch i'n A-Y o ailgylchu i ddysgu sut i gael gwared ar eitemau nad ydym yn eu casglu.

Trefnu casgliad

Gallwch archebu uchafswm o 6 eitem.

Gwnewch yn siŵr bod casglu'r eitem hon yn gwbl angenrheidiol, a’ch bod yn ei roi yn y lleoliad a nodir yn eich archeb.

Loading Bulky Waste Collections.

Hefyd gallwch drefnu casglu eitem swmpus:

Gallwch hefyd trefnu ymweliad â chanolfan ailgylchu ar-lein.

Os ydych chi eisiau defnyddio cwmni allanol, gwnewch hynny o'n cyflenwr cludo gwastraff cofrestredig i sicrhau eu bod yn ei waredu'n gyfreithlon.

Newidiadau i'ch archeb

Os hoffech newid neu ganslo eich archeb, mae angen i chi gysylltu â C2C ar 029 2087 2088.

Newid eich archeb

Gallwch gyfnewid eitemau tebyg hyd at 2pm, 1 diwrnod gwaith cyn eich casgliad.

Canslo eich archeb

Rhaid i archebion gael eu canslo 5 diwrnod gwaith cyn dyddiad y casgliad i gael ad-daliad.

Ni ellir ad-dalu'r ffi archebu o £5 am bob casgliad.

© 2022 Cyngor Caerdydd