Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Casgliadau eitemau swmpus

Mae eitem swmpus yn eitem fawr, lletchwith yn yr aelwyd na fydd yn ffitio yng nghist car ac na all un person ei gario'n ddiogel. 

Pan fyddwch yn trefnu casgliad eitemau swmpus, gwnewch yn siŵr:
 
 • Cyflwynir yr holl eitemau fel y nodir yn y telerau ac amodau.
 • Gosodir yr holl eitemau yn y lleoliad a nodir ar adeg eich archeb.
 • Byddwch yn diheintio eitemau lle bo’n bosib.
 • Byddwch yn trefnu casgliad eitem swmpus dim ond pan fo’n hollol angenrheidiol.


Archebu​

Gallwch archebu casgliad gwastraff swmpus drwy:


Mae'r deunyddiau a gasglwn am ddim yn dibynnu ar argaeledd y farchnad ailgylchu ac ansawdd yr eitemau a gawn. 

Sylwer, gall yr eitemau y gallwn eu casglu am ddim newid heb rybudd


Enghreifftiau o eitemau rydym yn eu casglu am ddim

 • Offer trydanol mawr 
 • Fframiau a ffenestri UPVC
 • Eitemau metel
 • Nwyddau gwyn
 • Eitemau wedi eu gwneud o bren, MDF neu lamined 
​ ​

Enghreifftiau o eitemau y mae'n rhaid i chi dalu amdanynt

 • Carpedi 
 • Gwaelod gwelyau difán
 • Eitemau ceramig, teils neu garreg 
 • Matresi sbwng cof
 • Soffas a chadeiriau breichiau 
 • Dodrefn wedi eu gwneud o gymysgedd o ddeunyddiau megis cwpwrdd pren gyda drysau gwydr
 • Matresi sbring
 • Plastigau Caled

Eitemau nad ydym yn eu casglu.

 • Offer trydanol bach  
 • Gwastraff gardd 
 • Asbestos
 • Pridd a rwbel 
 • Pianos 
 • Beiciau


 


Nid yw’r rhestrau hyn yn gynhwysfawr. 

Gallwch ddefnyddio ein A-Y ailgylchu i ganfod sut i waredu'r eitemau cartref nad ydym yn eu casglu gyda'n gwasanaeth eitem swmpus. 
 


Cost eitemau y gellir codi tâl amdanynt 

Nifer o eitemau​​​Cost
1 i 2 eitem​ ​£12.50
​3 i 4 eitem  ​£25
​5 i 6 eitem ​£37.50​​
 

Ar gyfer casgliad y mae'n rhaid i chi dalu amdano, y gost isafswm yw £12.50.

Gallwch drefnu hyd at chwe eitem. Nid oes gostyngiadau.

Cyn archebu lle, darllenwch y Telerau ac Amodau casgliadau eitemau swmpus.​

 • Peidiwch ag archebu os ydych chi neu unrhyw un arall yn eich cartref yn dangos symptomau COVID-19 fel peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl. Os ydych chi, neu unrhyw un yn eich aelwyd yn datblygu symptomau COVID-19 cyn i'ch casgliad ddigwydd, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu trafod eich opsiynau.
 • Os hoffech newid neu ganslo eich archeb, mae angen i chi gysylltu â C2C ar 029 2087 2088. Gellir canslo archebion hyd at dri diwrnod llawn cyn bod y casgliad yn digwydd.
 • Os byddwch yn dewis cwmni casglu arall, gwnewch yn siŵr ei fod yn gwmni casglu sbwriel cofrestredig gyda dulliau cyfreithiol o waredu eich gwastraff.​ Dysgwch am ddyletswydd gofal deiliaid tŷ​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

   ​​
  Trefnu casgliad eitem swmpus

  Gwasanaeth i breswylwyr yn unig yw hwn. 

  Ar gyfer ymholiadau masnachol ewch i wefan Gwastraff Masnach Caerdydd.​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

  Loading Bulky Waste Collections.


  Gallwch hefyd gadw lle drwy ffonio C2C ar 029 2087 2088 neu ddefnyddio app Cardiff Gov.​


  ​​​
  ​​​​​​​​​​
  ​​​
  Cardiff Gov app logo 
  Lawrlwythwch i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor.​
  Download app via Apple store Download app via Google Play store​​
  ​​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​​​