Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Sbwriela

Os bydd swyddog gorfodi gwastraff yn eich gweld yn sbwriela byddwch yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £100. Byddwch hefyd yn derbyn HCB os gwelwch chi’n sbwriela o gerbyd. ​
Gall sbwriel gynnwys yr holl fathau o eitemau megis pecynnau losin, pecynnau bwyd brys a hefyd stympiau blwch llwch a gwm cnoi.

Dirwyon Sbwriela
 

Os bydd swyddog gorfodi gwastraff yn eich gweld yn sbwriela byddwch yn derbyn Hysbysiad Cosb Benodedig o £100. Byddwch hefyd yn derbyn HCB os gwelwch chi’n sbwriela o gerbyd. 


Os ydych chi wedi cael Hysbysiad Cosb Benodedig gallwch dalu â cherdyn credyd neu ddebyd yn ddiogel ar-lein.  Cyn i chi ddechrau bydd angen i sicrhau fod rhif eich Hysbysiad Cosb Benodedig wrth law gennych.​


talu ar-lein


Mae gennych 14 diwrnod i dalu hysbysiad cosb benodedig. Os na fyddwch yn talu, gallem ni gymryd camau cyfreithiol pellach trwy’r Llys Ynadon. 

 

Ni allwch herio Hysbysiad Cosb Benodedig gyda’r Cyngor. Os teimlwch na ddylech chi fod wedi derbyn yr hysbysiad, cewch gyfle i anghytuno trwy’r Llys Ynadon. Rhowch wybod amdano


Os gwelwch chi rywun yn sbwriela cysylltwch â ni. Rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl gan gynnwys:

  • dyddiad
  • amser y drosedd
  • lleoliad
  • disgrifiad o’r unigolyn 
  • math y sbwriel. 

Os gwelwch rywun yn taflu sbwriel o gerbyd, bydd hefyd angen i ni wybod:

  • Rhif cofrestru / gwneuthuriad / model y cerbyd 
  • Ai’r gyrrwr neu deithiwr oedd yn sbwriela? 

Mae’n bwysig eich bod yn gadael eich manylion cyswllt wrth adrodd am sbwriela. Gallai fod angen i ni gysylltu â chi i gadarnhau manylion neu i ofyn a hoffech chi roi datganiad. Os na rowch eich manylion cyswllt ni fyddwn yn gallu ymchwilio ymhellach.

​​ 
​​ ​​​​
English