Newyddion Caerdydd

Ein gwefan newyddion sy’n cynnwys datganiadau i’r wasg a'r wybodaeth ddiweddaraf gan y cyngor.

Cyngor ar deithio ar gyfer digwyddiadau mawr

Trefniadau parcio arbennig, mae loceri diogel ar gyfer bagiau ar gael . 

Ein Caerdydd

Newyddion o’ch cymuned, chwaraeon, digwyddiadau, dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor a manylion cymorthfeydd Aelodau. Gallwch lawr lwytho’r rhifyn diweddaraf neu weld copïau a archifwyd o bapur newyddion y Cyngor. 

Hysbysebu gyda ni

A oes gennych fusnes, digwyddiad neu gynnyrch yr hoffech ei hysbysebu i bobl Caerdydd ond nid oes gennych gyllid digonol i wneud hynny? Gallwch hysbysebu yn Llais y Ddinas am gyn lleied â £190.

Ffilmio yng Nghaerdydd

Ewch i wefan Uned Ffilm Caerdydd am gyngor ar drwyddedau, lleoliadau a chynnal eich cynhyrchiad ym Mhrifddinas Cymru.

Ffrydio byw

Gallwch wylio cyfarfodydd y Cyngor yn fyw neu wylio cyfarfodydd a archifwyd ar-lein.