Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Mae eich Treth Gyngor yn dibynnu ar ba ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ynddi ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.


Bandiau prisio a thaliadau'r dreth gyngor 2022 i 2023​

Mae'r rhestr brisio gyfredol yn weithredol o 1 Ebrill 2005 ond mae'n seiliedig ar werth eich eiddo ar y farchnad ar 1 Ebrill 2003.


Os ydych chi'n meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Llwytho
© 2022 Cyngor Caerdydd