Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Faint yw fy Nhreth Gyngor?

​​Mae eich Treth Gyngor yn dibynnu ar ba ardal yng Nghaerdydd rydych yn byw ynddi ac ym mha fand prisio y mae eich eiddo.

Gallwch gael mynediad i'ch cyfrif Treth Gyngor ar-lein  i weld eich band eiddo a'r swm y mae angen i chi ei dalu.

Bandiau prisio a thaliadau'r dreth gyngor 2024 i 2025​

Mae'r rhestr brisio gyfredol yn weithredol o 1 Ebrill 2005 ond mae'n seiliedig ar werth eich eiddo ar y farchnad ar 1 Ebrill 2003.


Os ydych chi'n meddwl bod eich eiddo yn y band prisio anghywir, cysylltwch ag Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Llwytho
© 2022 Cyngor Caerdydd