Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cysylltu â ni yn ystod COVID-19

​Os oes angen cymorth arnoch gyda darparu bwyd, gofal plant neu gyllid yn ystod pandemig COVID-19, ewch i'n tudalen cyngor a chymorth.​
Deallwn efallai y bydd angen i chi gysylltu â'r Cyngor yn ystod argyfwng COVID-19 ac rydym yn parhau i ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid drwy amrywiaeth o sianelau.

Efallai y bydd gan ein llinellau ffôn yn C2C amseroedd aros hirach nag arfer, felly dyma rai ffyrdd eraill y gallwch gysylltu â ni.​​

Sgwrs ar y We

Siaradwch â ni ar-lein. Teipiwch eich neges neu'ch cwestiwn i ni a bydd un o'n hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid yn teipio ateb i chi yn bersonol yn syth bin. Mae ein hasiantiaid gwasanaeth cwsmeriaid ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8.30am i 8pm.

Cyfryngau cymdeithasol​

Gallwch gysylltu â ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol. Anfonwch eich cwestiynau i @cyngorcaerdydd ar Twitter​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd neu anfonwch neges atom ar Facebook​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a bydd ein hasiantau gwasanaeth cwsmeriaid yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Mae ein hasiantiaid gwasanaeth cwsmeriaid ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8.30am i 8pm.​

SgyrsFot


Mae Bobi, ein SgyrsFot,​ hefyd ar gael i ateb eich cwestiynau a’ch helpu i gael gafael ar wasanaethau.

Ap CaerdyddGov


Lawrlwythwch ap CardiffGov​ ​​

Ffurflen cysylltu ar-leinneu cysylltwch â ni drwy ein ffurflen gyswllt ar-lein. 
Mae ein hasiantiaid gwasanaeth cwsmeriaid ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 8.30am i 6pm.

​​


​​
 ​​​​
​​​​​