Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

A-Y o drwyddedau

​​ ABC Ch D Dd E FFfG Ng H I L Ll M N O P Ph R Rh ST Th U W Y

 

A


Fframiau A
Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
Anifeiliaid sy’n perfformio
Siop anifeiliaid anwes
Sefydliad Llety Anifeiliaid Domestig
Trwyddedau amgylcheddol
Adeiladu dros briffordd
Canolfan Adloniant i’r Teulu Ddidrwydded (trwyddedau peiriannau gamblo)

 

B


Safleoedd Betio (Traciau)
Safleoedd Bingo  
Byrddau a chadeiriau

 

C


Cerbyd Llogi Preifat  
Trwydded Carol Nadolig Elusennol
Trwydded Casgliadau ar y Stryd Elusennol
Tystysgrif Clybiau
Gweithredwyr Cerbydau Llogi Preifat
Cynwysyddion ar briffordd gyhoeddus
Safleoedd Canolfan Adloniant i’r Teulu
Safleoedd Casino wedi'u haddasu
Craen bach
Craen mawr
Sefydliad bridio cŵn
Casgliadau elusennol o dŷ i dŷ

 

D


Hysbysiadau Digwyddiadau Dros Dro
Hysbysiad defnydd dros dro

 

F


Cofrestriadau bwyd

 

Ff


Fframiau A

 

G


Safleoedd Canolfannau Gemau Oedolion
Trwyddedau gemau gwobr
Trwydded Gemau Clwb
Ymylon gwair Cyngor Cymuned


H


Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni a Llogi Preifat (bathodyn deuol)
Trwydded Cerbyd Hacni 


L


Cofrestriad loteri cymdeithas fechan

 

M


Caniatâd Masnachu ar y Stryd: Safle Sefydlog (Marsiandïaeth) / Safle Sefydlog (bwyd)/Safle Symudol/Rhaglenni
Masnachu ar y Stryd
Sefydliad Marchogaeth
Casglwyr Metel Sgrap
Safle Metel Sgrap

 

P


Hysbysiad Peiriant Gemau Safleoedd Trwyddedig
Trwydded Peiriant Gemau Safleoedd Trwyddedig
Trwydded Peiriant Clwb
Pontydd
Cofrestru Busnes Porthiant
Gweithgareddau ar y briffordd
Nwyddau/deunydd ar y briffordd
Personol
Petrolewm
Pontydd ceir

 

S


Sgaffaldau
Sgip

 

T​


Tŷ Amlfeddiannaeth
Cofrestru personol – Tyllu Croen
Cofrestru safle – Tyllu Croen

 

​ ​