Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd eraillGwaith yn, ar neu uwchlaw’r Briffordd (Adran 50​)

Cyrbiau is (Croesfannau i gerbydau)​

Gorchymyn Traffig Dros DroFaint fydd cost trwydded?


 ​

Bydd manylion am ffioedd ar y ffurflen gais.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?

 

Unwaith i gais ddod i law caiff ei brosesu, a chewch wybod canlyniad y cais.

 

Os hoffech ragor o help neu gyngor cysy​lltwch â ni​

                     

Cysylltu â ni

 

​​​​​​​​​​​​​​
​​​