Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau

​​​Canllawiau’r Gymraeg​
​Fel rhan o weledigaeth ‘Caerdydd Ddwyieithog’ Cyngor Caerdydd, rydym yn annog ac yn argymell yn gryf bod ymgeiswyr yn defnyddio arwyddion, rhybuddion ac arddangosfeydd Cymraeg a Saesneg lle bynnag y bo’n bosibl. Rhagor o wybodaeth.​

Adloniant ac alcohol

Safleoedd, safleoedd clybiau, personol, digwyddiad dros dro.

Busnesau bwyd a masnach stryd

Busnesau bwyd, masnachwyr stryd.

Gyrwyr Tacsi

Gwybodaeth am drwyddedu ac ymholiadau ar gyfer gyrwyr Tacsi.​


Masnachu o ran anifeiliaid

Casgliadau o ddrws i ddrws ac ar y stryd, rheolau a cheisiadau.

Casgliadau elusennol

Casgliadau o ddrws i ddrws ac ar y stryd, rheolau a cheisiadau.

Gamblo

Trwyddedau a chofrestru safleoedd.Ffyrdd a phriffyrdd

Rhagfynegi priffyrdd, eitemau ar y briffordd, sgipiau, sgaffaldau, hysbysfyrddau ac ati.

Hamdden a thriniaeth bersonol

Safle carafannau a gwersylla, tatŵio, nodwyddo, tyllu clustiau.

Tai amlfeddiannaeth

Ceisiadau ac adnewyddu.

 
​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd