Adloniant ac alcohol

Safleoedd, safleoedd clybiau, personol, digwyddiad dros dro.

Busnesau bwyd a masnach stryd

Busnesau bwyd, masnachwyr stryd.

Tacsis

Cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat.


Masnachu o ran anifeiliaid

Casgliadau o ddrws i ddrws ac ar y stryd, rheolau a cheisiadau.

Casgliadau elusennol

Casgliadau o ddrws i ddrws ac ar y stryd, rheolau a cheisiadau.

Gamblo

Trwyddedau a chofrestru safleoedd.Ffyrdd a phriffyrdd

Rhagfynegi priffyrdd, eitemau ar y briffordd, sgipiau, sgaffaldau, hysbysfyrddau ac ati.

Hamdden a thriniaeth bersonol

Safle carafannau a gwersylla, tatŵio, nodwyddo, tyllu clustiau.

Tai amlfeddiannaeth

Ceisiadau ac adnewyddu.