Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau amgylcheddol

Mae Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn cyfuno’r hen Gyfundrefn Integredig Atal a Rheoli Llygredd a’r Gyfundrefn Rheoli Gwastraff yn un darn o ddeddfwriaeth gyfunol.

 

Caiff gweithgareddau sydd angen trwydded​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd eu diffinio gan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol ac mae'n drosedd i weithredu heb drwydded. 

 

Mae gan Gaerdydd tua 80 o brosesau diwydiannol ar hyn o bryd diwydiannol a reoleiddir gan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol.

 

Ffoniwch 029 20871142 i gael gwybodaeth am ein cofrestr gyhoeddus.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar wefan DEFRA​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Sut i wneud cais


Gallwch wneud cais am y trwyddedau canlynol ar-lein:Mae trwydded amgylcheddol rhan A1 ond ar gael gan Asiantaeth yr Amgylchedd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

 

Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni


Cysylltu â ni

                    

 

029 2087 1142

© 2022 Cyngor Caerdydd