Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwydded safle gamblo

Ni sy’n gyfrifol am gyhoeddi trwyddedau i safleoedd lle mae gamblo’n digwydd, fel:

 

 • adeiladau casino
 • neuaddau bingo
 • safleoedd betio gan gynnwys mannau rasio
 • canolfannau adloniant oedolion
 • canolfannau adloniant i’r teuluSut i wneud cais


Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005 (139kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Ffurflen gais trwydded safle gamblo (60kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ffurflen gais trwydded safle (llong) gamblo (62kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Ffurflen Gais symud trwydded safle (57kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ffurflen gais amrywio trwydded safle (47kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Hysbysiad yn y wasg a hysbysiad safle o drwydded safle (49kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Datganiad o bolisi trwyddedu gamblo (1506kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd atom yn y post neu mewn person:


Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND

 

Oriau agor

Dydd Llun i dydd Gwener:       10:00am – 3pm 

 • cynllun o’r safle
 • Y ffi gywir

Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo (51kb PDF)​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Gallwch dalu fel a ganlyn:


 • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
 • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
  Cod Didoli 30-91-63
  Rhif y Cyfrif. 01467509
  Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​​

  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni 


Cysylltu â ni

                           029 2087 1651

 

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd