Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwydded safle gamblo

​​​​Ni sy’n gyfrifol am gyhoeddi trwyddedau i safleoedd lle mae gamblo’n digwydd, fel: 

 • adeiladau casino
 • neuaddau bingo
 • safleoedd betio gan gynnwys mannau rasio
 • canolfannau adloniant oedolion
 • canolfannau adloniant i’r teulu


Sut i wneud cais

Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar Ddeddf Gamblo 2005 (139kb PDF)​​​​​​​​​​.

 

Ffurflen gais trwydded safle gamblo (60kb PDF)​​​​​​​​​​​​​

Ffurflen gais trwydded safle (llong) gamblo (62kb PDF)​​​​​​​​​

Ffurflen Gais symud trwydded safle (57kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​

Ffurflen gais amrywio trwydded safle (47kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​

Hysbysiad yn y wasg a hysbysiad safle o drwydded safle (49kb PDF)​​​​​​​​​

 

Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd atom yn y post neu mewn person:


Trwyddedu,
Cyngor Caerdydd,
Neuadd y Sir,
Glanfa'r Iwerydd,
Caerdydd,
CF10 4UW​ 

 • cynllun o’r safle
 • Y ffi gywir

Ffioedd a chostau trwyddedau gamblo (51kb PDF)​​​​​​


Gallwch dalu fel a ganlyn:

 • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 0300 123 6696)
 • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 • Gallwch hefyd dalu drwy BACS:
  Cod Didoli 30-91-63
  Rhif y Cyfrif. 01467509
  Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​​

  Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad.

Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni.


Cysylltu â ni

                           

Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir

Ffôn: 0300 123 6696. Dilynwch yr opsiynau ar gyfer Trwyddedu Caerdydd.

Trwyddedu Cyngor Caerdydd

Ffôn: 029 2087 1651


Mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 3pm. ​​​

 

​​
© 2022 Cyngor Caerdydd