Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hamdden a thriniaeth bersonol

​​​​Hamdden

Trwydded safle carafannau a gwersylla

Bydd angen trwydded arnoch os ydych am ddefnyddio tir fel safle carafannau a/neu wersyllfa.


Gwneud cais drwy’r post:


Triniaeth bersonol

Nodwyddo, tyllu a thatŵs

Os ydych yn cynnig nodwyddo (acupuncture), tyllu, tatŵs a/neu electrolysis, rhaid i chi gofrestru’ch busnes â’r cyngor.

Mae’r rheoliad hwn yn bodoli i sicrhau eich bod yn cyrraedd y safonau iechyd a diogelwch perthnasol, a bod llai o risg o heintio.

Gwneud Cais Ar-lein:

Gwneud cais drwy’r post:

Sut i wneud cais

Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd i ni yn y post neu mewn person:

Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND 

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Iau: 8.30am – 5pm
Dydd Gwener: 8.30am – 4pm

 

Ffioedd a chostau Trwyddedau Cyffredinol.​​

Gallwch dalu fel a ganlyn:

  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)
 
Gallwch hefyd dalu drwy BACS:

Cod didoli: 52-21-06
Rhif cyfrif: 20408838​
Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​
​​

Cais carafán/gwersyll – Gwnawn benderfyniad o fewn 2 fis i gael y cais neu o fewn 6 wythnos os byddwn yn rhoi caniatâd cynllunio ar ôl gwneud y cais.


Triniaeth bersonol - caiff eich cais ei brosesu a chewch wybod am y canlyniad.Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni


Cysylltu â ni

029 2087 1651

 

© 2022 Cyngor Caerdydd