Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Metel sgrap ac adfer darnau cerbydau modur

​​​Os ydych am fod yn ddeliwr metel sgrap neu’n weithredwr adfer darnau cerbydau modur rhaid i chi gael trwydded i fasnachu.

Cofiwch, erbyn hyn mae’n drosedd talu am fetel sgrap ag arian parod.

Mae dau fath o drwydded:

Trwydded safle

Mae trwydded safle yn eich galluogi i fasnachu fel deliwr metel sgrap ar unrhyw safle, neu ar amryw safleoedd, yng Nghaerdydd. Os ydych hefyd am fasnachu rhwng safleoedd mewn awdurdod lleol arall bydd angen i chi wneud cais am drwydded gan yr awdurdod hwn hefyd.

Trwydded casglwr

Mae trwydded casglwr yn caniatáu i chi fasnachu fel casglwr symudol a gwerthu neu waredu metel yn ardal Caerdydd.  Mae hyn yn cynnwys gwerthu a gwaredu darnau o gerbydau modur y gellir eu hadfer.

Mae angen trwyddedau casglu ar wahân i bob ardal cyngor lle’r ydych yn casglu metel/darnau. 

Sut i wneud cais

Cyn gwneud cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw ar fetel sgrap (237kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

​Gwneud Cais Ar-lein

 

Gwneud cais drwy’r post

 

Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND 

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Iau: 8.30am – 5pm
Dydd Gwener: 8.30am – 4pm

 

Ynghyd â’r ffurflen gais, bydd angen i chi gynnwys y canlynol:

Faint fydd cost trwydded?

Ffioedd a chostau Trwyddedau C​yffredinol.​


Gallwch dalu fel a ganlyn:​

  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’) 
 
Gallwch hefyd dalu drwy BACS:

Cod didoli: 52-21-06
Rhif cyfrif: 20408838​
Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae pob trwydded deliwr metel sgrap yn destun cyfnod ymgynghori o 28 diwrnod. Byddwn yn ymgynghori â'r heddlu a Chyfoeth Naturiol Cymru​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os na chawn unrhyw sylwadau ac nad oes gennych unrhyw gollfarnau perthnasol, cewch eich trwydded.

Os cawn eich cynghori i wrthod eich cais, byddwn yn cysylltu â chi ac yn cael cyfle i wneud sylwadau ar eich cais. Yna bydd yr aelod perthnasol o’r Cabinet yn penderfynu ar y cais.

Rhaid dangos y drwydded ar y safle, neu ar gerbyd casglwr symudol, lle gall y cyhoedd ei darllen. Rhaid i werthwyr ddangos prawf adnabod perthnasol (prawf adnabod â ffotograff arno) wrth werthu – rhaid i ddeliwr gadw cofnod o hyn. 

Rhagor o wybodaeth

Mae trwyddedau’n ddilys am 3 blynedd, ac yna mae’n rhaid eu hadnewyddu.

Er mwyn dal ati i fasnachu gallai fod angen i chi gael trwyddedau amgylcheddol eraill, fel trwydded cludo gwastraff. Ewch i Cyfoeth Naturiol Cymru​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael rhagor o wybodaeth. 

Os hoffech ragor o help neu gyngor cysylltwch â ni


Cysylltu â ni

                  

029 2087 1651

 

© 2022 Cyngor Caerdydd