Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gyrwyr Tacsi

​​​​Cyngor Caerdydd sydd yn gyfrifol am osod yr amodau a chyhoeddi trwyddedau i sicrhau fod cerbydau sy’n cael eu defnyddio yn ddiogel a chyfforddus.
Maen nhw hefyd yn sicrhau fod y gyrwyr yn ffit yn feddygol, yn wybodus ac yn rhydd rhag euogfarnau perthnasol. 
 
Mae gofyn ar i bob gyrrwr newydd gwblhau cwrs hyfforddi cenedlaethol SQA “Cyflwyniad i Swydd y Gyrrwr Tacsi a Cherbyd Hurio Proffesiynol.”

Rhaid i chi basio’r cwrs SQA cyn y rhoddir trwydded i chi.
 ​

Sut i wneud cais 

Ffurflenni cais a chanllawiau.

Profwyr Mesuryddion Tacsi cymeradwy

Gwybodaeth am brofwyr Mesuryddion Tacsi cymeradwy yng Nghaerdydd.

Ffioedd a chostau

Ffioedd a chostau trwyddedau ac adnewyddu.

Gofrestr Genedlaethol o Wrthod a Diddymu (NR3)​​

Gwybodaeth am Gofrestr Genedlaethol o Wrthod a Diddymu (NR3)​​​​.

Gwybodaeth y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd​​

Gwybodaeth am y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd​​​​.

Tariff Cerbyd Hacni

Gwybodaeth y Tariff Cerbyd Hacni.​

Deddf Cydraddoldeb 2010

Gwybodaeth i yrwyr tacsis.

​​ ​​​​​
​ ​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd