Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Masnachu o ran anifeiliaid

​​​​​​​​​​Fel yr Awdurdod Trwyddedu i Gaerdydd, ni sy’n gyfrifol am ddyfarnu ystod o drwyddedau anifeiliaid  i sicrhau bod sefydliadau a pherchnogion anifeiliaid yn cydymffurfio â’r sa​​​fonau gofynnol. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.​

Cysylltu â ni

Gwasanaethau Rheoleiddiol a Rennir

Ffôn: 0300 123 6696. Dilynwch yr opsiynau ar gyfer Trwyddedu Caerdydd.

Trwyddedu Cyngor Caerdydd

Ffôn: 029 2087 1651


Mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 3pm. 


© 2022 Cyngor Caerdydd