Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Masnachu o ran anifeiliaid

​​​​​​​Fel yr Awdurdod Trwyddedu i Gaerdydd, ni sy’n gyfrifol am ddyfarnu ystod o drwyddedau anifeiliaid  i sicrhau bod sefydliadau a pherchnogion anifeiliaid yn cydymffurfio â’r safonau gofynnol. 

Sut i wneud cais 

Mae’n bosibl gwneud cais am rai trwyddedau ar-lein.  O ran ceisiadau eraill bydd gofyn i chi ddarllen a chwblhau ffurflen gais neu ffurflenni cais perthnasol o’r rhestr isod a’u dychwelyd atom ni.
 
Dylech hefyd ddarllen yr amodau sy’n berthnasol i’r cais (os ydynt ar gael). 

Siop anifeiliaid anwes

​Sefydliadau llety anifeiliaid fel cartref cŵn neu gathod


Sefydliad Marchogaeth

Sefydliad bridio cŵn

Anifeiliaid sy’n perfformio

 

Cwblhewch y ffurflen(ni) berthnasol a’i dychwelyd atom yn y post neu mewn person: 

Trwyddedu
Cyngor Caerdydd
Neuadd y Ddinas
Caerdydd
CF10 3ND 

Oriau agor
Dydd Llun i dydd Gwener: 10am – 3pm 

Faint fydd cost trwydded? 

Ffioedd a chostau Trwyddedau Cyffredin​ol​.​

Gallwch dalu fel a ganlyn: 

  • Cerdyn debyd (dros y ffôn yn unig – 029 20871651)
  • Sieciau (yn daladwy i ‘Cyngor Caerdydd’)

 Gallwch hefyd dalu drwy BACS:

Cod didoli: 52-21-06
Rhif cyfrif: 20408838​
Cyfeiriad: Natwest, 96 Heol-y-frenhines, Caerdydd, CF10 2GR​​


Rhowch wybod i ni am y cyfeirnod a’r dyddiad talu os ydych yn talu drwy BACS fel y gallwn ddod o hyd i’r taliad. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

029 2087 1651.