Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau gamblo

Trwydded safle gamblo

Y cyngor sy’n awdurdodi cyfleusterau gamblo.

Defnydd dros dro ac achlysurol

Pan nad oes trwydded ar waith gallech wneud cais am hysbysiadau dros dro neu achlysurol i gynnal gamblo ar eich safle.

Trwyddedau Gamblo

Y cyngor sy’n gyfrifol am gyhoeddi trwyddedau i safleoedd sy’n gwerthu alcohol, canolfannau adloniant i’r teulu, gemau gwobr a chlybiau.


Cyflwyno sylwadau

Cyflwyno sylwadau a rhoi’ch barn ar gais.

​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd