Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ffyrdd a phriffyrdd

Trwyddedau Byrddau 'A'​

Sut i archebu trwydded i osod bwrdd hysbysebu cludadwy ar y briffordd gyhoeddus.​

Trwyddedau Craen, Codwr Ceirios a Phlatfform Symudol​

Rhaid cael trwydded i osod craen a gwifrau dros briffordd wrth wneud gwaith.

Trwydded caffi stryd

Rhaid cael trwydded i osod byrddau a chadeiriau ar briffordd gyhoeddus.


Estyniad dros briffordd

Rhaid cael trwydded i estyn adeilad dros briffordd.

Trwyddedau Hysbysfyrddau

Rhaid cael trwydded i osod hysbysfyrddau ar briffordd.

Trwyddedau Sgaffaldau

Rhaid cael trwydded i osod sgaffaldau ar briffordd.

Trwyddedau Sgip

Mae angen i gwmnïau sgip i gofrestru gyda ni cyn gwneud cais am drwydded i osod sgip ar y briffordd.​

Trwydded Cynhwysydd, Unedau Llesiant a Thoiledau Symudol

Caniatâd i ddefnyddio’r Briffordd Gyhoeddus ar gyfer Cynhwysyddion, Unedau Llesiant a Thoiledau Symudol

Trwyddedau ffyrdd a phriffyrdd eraill

Trwyddedau seleri, pontydd, mannau tyfu, croesfannau i gerbydau.​


​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd