Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taflennu a Samplo

​​Bydd angen trwydded i ymwneud â thaflenni neu samplo yng nghanol Dinas Caerdydd.

Mae trwydded yn costio £250 y dydd ynghyd â TAW.​​


  • Dim ond yn yr ardaloedd neu strydoedd a bennir i chi gan Reolaeth Canol y Ddinas, mae hyn i'w weld ar eich trwydded.
  • Rydych chi'n cael hyd at uchafswm o 6 person ar bob dydd.
  • Rhowch gopi o'ch trwydded i bob aelod o staff - efallai y gofynnir i chi gyflwyno copi i staff Cyngor Caerdydd neu Heddlu De Cymru yn ystod eich gweithgaredd.
  • Mae caniatâd i chi gerdded ar hyd ardaloedd i gerddwyr sy'n cynnig eich taflenni neu samplau i bobl sy'n mynd heibio.
  • Ni chaniateir i chi o dan unrhyw amgylchiadau i atal pobl na rhwystro eu llwybr. 
  • Caniateir i chi gynnig taflen neu sampl a nodi i basys yr hyn y mae'n ei gynnwys, os nad oes gan bobl ddiddordeb mae'n rhaid i chi eu gadael ar eich pen eich hun.
  • Rhaid i chi reoli'ch sbwriel – os canfyddir bod eich taflenni neu samplau'n cael eu taflu neu eu gwaredu ar ein strydoedd, gallech gael dirwy gan dîm Glanhau Cyngor Caerdydd.
  • Ni chaniateir i chi sefydlu safle gweithgaredd neu daflen ysgrifennu neu leoliad samplu o dan unrhyw amgylchiadau - bydd angen trwydded wahanol arnoch ar gyfer y gweithgaredd hwn.
  • Mae gweiddi a cherddoriaeth uchel wedi eu gwahardd yn llym.
  • Rhaid i samplau bwyd fod yn biti maint yn unig a ddim diodydd fwy na 150ml.​


Os canfyddir eich bod yn torri unrhyw un o'r rheolau uchod, mae Rheolaeth Canol Dinas Caerdydd, Cyngor Caerdydd, a Heddlu De Cymru yn cadw'r hawl i atal eich gweithgaredd a'ch symud. Mae rheolwyr Canol y Ddinas a staff Cyngor Caerdydd yn patrolio'r strydoedd yn ddyddiol, rydym hefyd yn monitro camerâu cylch cyfyng.

​Cysylltiadau​


Rheolaeth Canol Dinas Caerdydd

Ffôn: 029 2087 3826 (Dydd Llun- Gwener 9am-5pm) 

Heddlu De Cymru

Ffôn: 02920 222111​© 2022 Cyngor Caerdydd