Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwyddedau adloniant ac alcohol

Trwyddedau safle

Yn rhoi’r hawl i werthu alcohol, cynnig adloniant neu fwyd poeth gyda’r nos o safle unigol.

Tystysgrif clybiau

Gall clybiau aelodau weithredu dan dystysgrifau safle clwb yn hytrach na thrwyddedau safle.

Trwyddedau personol

Yn eich caniatáu i werthu alcohol ar ran unrhyw fusnes sydd â thrwydded safle neu dystysgrif safle clwb.


Hysbysiadau digwyddiadau dros dro

Safleoedd sydd am gynnig gweithgaredd bach sydd angen trwydded yn achlysurol. 

Trwydded sefydliad rhyw

Mae angen trwydded ar unrhyw siop, lleoliad adloniant neu sinema o’r math hwn.

Adolygu’r ddeddf drwyddedu

Gall awdurdodau neu bobl gyfrifol sy’n byw yn ardal safle trwyddedig wneud cais i’r awdurdod lleol adolygu’r drwydded.

© 2022 Cyngor Caerdydd