Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyflogi Plant

Trwydded Gwarchodwr​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mae'n ofynnol bod plant sy'n cymryd rhan mewn perfformiadau cyhoeddus yn cael eu goruchwylio gan Warchodwr y mae’r cyngor wedi’i gymeradwyo.​ 

Plant mewn Adloniant​​​​​​​​​​​

Mae'n bosib bydd rhaid i blant sy’n cymryd rhan mewn adloniant (boed yn amatur neu broffesiynol) gael trwydded berfformio a gwarchodwr trwyddedig.

Plant yn cael eu Cyflogi’n Rhan Amser​​​​​​​​

Rhaid i bob plentyn o oedran ysgol sy'n gweithio'n rhan amser i gyflogwr, p'un ai ydyn nhw'n cael eu talu neu'n gweithio'n wirfoddol, fod wedi'i gofrestru â'r Awdurdod Addysg a chael trwydded i weithio.​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd