Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anghenion Dysgu Ychwanegol

​​​​​​​​​​​​​​​ Gwasanaethau Cynhwysiant

Beth yw'r gwasanaeth cynhwysiant a sut y gall eich helpu.

Y Mynegai ar gyfer plant ag anghenion dysgu ychwanegol​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Sut i gael gafael ar wybodaeth a gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag anableddau neu anghenion ychwanegol.​

Cymorth teithio i ddisgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig

Nod y Cynllun Hyfforddiant Teithio Annibynnol yw rhoi’r sgiliau allweddol a’r hyder i ddisgyblion sydd ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus.


Nodi Anghenion Addysgol Arbennig​

Beth i'w wneud os credwch y gallai fod gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig. Gyda phwy i siarad a sut i gael cymorth.​​

Cael cymorth i blant a phobl ifanc​​​

Dysgwch am y cymorth y gall ysgolion ei ddarparu i blant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.​

Cysylltwch â'r llinell gymorth​​

Ffyrdd o gysylltu â llinell gymorth anghenion dysgu ychwanegol.​​​