Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Anghenion dysgu ychwanegol

​​​Mae anghenion addysgol a​rbennig (AAA) yn newid

Dysgu sut mae AAA yn newid a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Beth yw ADY?

Gwybodaeth am ADY a sut mae hyn yn effeithio ar blentyn neu berson ifanc.

Newid o AAA i ADY

Dysgu sut y bydd y system newydd yn cael ei chyflwyno a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Gyda datganiad o hyd?

Dysgu beth fydd yn digwydd os oes gennych ddatganiad AAA.

Ymarfer a Chyfranogiad sy'n Canolbwyntio ar Unigolion a Chynlluniau Datblygu Unigol (CDUau)

Dysgu sut mae'r gwasanaeth yn ceisio helpu pob plentyn a pherson ifanc yn unigol a sut mae CDUau yn cael eu creu a'u rheoli.

Cael help gan yr ysgol

Gwybodaeth am gael help gan yr ysgol a pha gyfrifoldebau sydd gan yr ysgol.

Cael help gan y cyngor

Gwybodaeth am gael help gan y cyngor a pha gyfrifoldebau sydd gennym ni.

Datrys anghytundebau, eirioli a'r tribiwnlys

Gwybodaeth am beth i'w wneud os ydych yn anghytuno â phenderfyniad.

Cynhwysiant yn y blynyddoedd cynnar​

Gwybodaeth am y broses ADY yn achos plant 0 i 5 oed.

Ôl-16

Gwybodaeth am y broses ADY yn achos pobl ifanc 16 oed a throsodd.


© 2022 Cyngor Caerdydd