Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgolion a dysgu

Ysgolion

Gwneud cais am le ysgol, dyddiadau tymor ysgol, dalgylchoedd, sut i gysylltu ag ysgol. Cefnogaeth anghenion dysgu ychwanegol​.

Dysgu i Oedolion

Dod o hyd i gwrs, lleoliadau cyrsiau, sut i gofrestru a chostau.

Y Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant

Sut i ddod o hyd i ddarparwr gofal plant cydnabyddedig. Ydych chi’n gymwys am gyllid y blynyddoedd cynnar? Pa gymorth arall sydd ar gael?


Gwasanaethau i bobl ifanc

Dod o hyd i’ch canolfan ieuenctid agosaf a pha weithgareddau a gwasanaethau a gynigir yno.

Cymorth ariannol

Cyllid y blynyddoedd cynnar, cymorth i fyfyrwyr, Lwfans Cynhaliaeth Addysg, Prydau Ysgol am Ddim, grantiau gwisg ysgol, trafnidiaeth ysgol.

Addysg Galwedigaethol Caerdydd (Chwaraeon, Hamdden a Datblygu)

Gwybodaeth am ein cyrsiau Addysg Galwedigaethol (Chwaraeon, Hamdden a Datblygu).

Pobl Ifanc ar Ddiogelu

Gweler y chwe nod ar gyfer ein Cynllun Pobl Ifanc ar Ddiogelu.

​​​


​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd