Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Newid o AAA i ADY

Bydd dull graddol o ymdrin â'r newidiadau hyn yn cael ei gyflwyno dros 3 blynedd o fis Medi 2021. 

Bydd cymorth anghenion addysgol arbennig (AAA) yn parhau i redeg tan 2024, pan fydd cymorth anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn cael ei fabwysiadu'n llawn. 

Bydd awdurdodau lleol a lleoliadau ysgol yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr i sicrhau bod pawb yn deall y newidiadau. 

Bydd teuluoedd yn gallu cael gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd. Bydd hyn yn un o ofynion cyfreithiol y newid.

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd