Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau Cynhwysiant

​​​Diben y gwasanaeth yw:

 • Gwella canlyniadau dysgu a lles plant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol
 • Cefnogi datblygiad ysgolion a lleoliadau cynhwysol
 • Adeiladu partneriaethau cryf i danategu darpariaeth dysgu effeithiol ychwanegol 


Mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnig gwybodaeth am y gwasanaethau canlynol:​

 • Iechyd a lles emosiynol 
 • Anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu 
 • Cymorth gyda llythrennedd a rhifedd
 • Anhwylder sbectrwm awtistiaeth
 • Cymorth gyda'r blynyddoedd cynnar
 • Nam ar y golwg
 • Nam ar y clyw 
 • Anghenion corfforol a gofal iechyd 
 • Cymorth ar gyfer addysgu yn y cartref

I gael rhagor o wybodaeth a chymorth i rieni, gofalwyr a phobl ifanc ewch i wefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd