Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgolion

​​​​Ysgolion Caerdydd

Dod o hyd i ysgol, dalgylchoedd, niferoedd ar y gofrestr, sut i gysylltu ag ysgol.

Dyddiadau tymor ysgol

Gweld dyddiadau tymor y flwyddyn academaidd hon. 

Gwneud cais am le mewn ysgol

Gwneud cais ar-lein am le mewn meithrinfa ac am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Rhagor o wybodaeth am symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd.


Trafnidiaeth ysgol

A yw eich plentyn yn gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim?  Llwybrau bws ysgol, trafnidiaeth amgen a thrafnidiaeth ysgol i rai dros 16. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Cyngor a chymorth i deuluoedd â phlant sydd ag anghenion addysg arbennig. 

Prydau ysgol am ddim

Ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim i’ch plant?

Presenoldeb

Eich cyfrifoldeb cyfreithiol fel rhiant, awgrymiadau a chyngor ar bresenoldeb a phwy i gysylltu â hwy os ydych chi’n bryderus ynghylch presenoldeb plentyn.

​ ​

Ein Dinas Ein Hiaith

Ewch i’r wefan i weld addysg a chyfleoedd dwyieithog i bawb.​

​​

Manteision Addysg Gymraeg

Gwybodaeth i helpu chi i benderfynu a hoffech chi fanteisio ar yr hyn y mae Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ei gynnig.​​​

Llywodraethwyr Ysgol

Gwasanaethau i lywodraethwyr, sut i gysylltu â’ch llywodraethwyr ysgol a sut i ddod yn llywodraethwr.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn bartneriaeth rhwng Cynulliad Cymru ac awdurdodau lleol Cymru i greu'r ysgolion cywir yn y llefydd cywir.

Gwasanaethau Arlwyo yn yr Ysgolion

Gwybodaeth am y bwyd sy'n cael ei gynnig.

​​​​​​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd