Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ysgolion

Cymerwch olwg ar ein cwestiynau cyffredin ynghylch dychwelyd i’r ysgol ar gyfer rhieni a disgyblion.​​

 

Ysgolion Caerdydd

Dod o hyd i ysgol, dalgylchoedd, niferoedd ar y gofrestr, sut i gysylltu ag ysgol, A yw fy ysgol ar agor?​​​​A yw fy ysgol ar agor?

Dyddiadau tymor ysgol

Gweld dyddiadau tymor y flwyddyn academaidd hon. 

Gwneud cais am le mewn ysgol

Gwneud cais ar-lein am le mewn meithrinfa ac am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Rhagor o wybodaeth am symud ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd.


Trafnidiaeth ysgol

A yw eich plentyn yn gymwys am drafnidiaeth ysgol am ddim?  Llwybrau bws ysgol, trafnidiaeth amgen a thrafnidiaeth ysgol i rai dros 16. 

Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)

Cyngor a chymorth i deuluoedd â phlant sydd ag anghenion addysg arbennig. 

Prydau ysgol am ddim

Ydych chi’n gymwys am brydau ysgol am ddim i’ch plant?

Presenoldeb

Eich cyfrifoldeb cyfreithiol fel rhiant, awgrymiadau a chyngor ar bresenoldeb a phwy i gysylltu â hwy os ydych chi’n bryderus ynghylch presenoldeb plentyn.

Manteision Addysg Gymraeg

Gwybodaeth i helpu chi i benderfynu a hoffech chi fanteisio ar yr hyn y mae Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ei gynnig.​​​

Llywodraethwyr Ysgol

Gwasanaethau i lywodraethwyr, sut i gysylltu â’ch llywodraethwyr ysgol a sut i ddod yn llywodraethwr.

Ysgolion yr 21ain Ganrif

Mae Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif yn bartneriaeth rhwng Cynulliad Cymru ac awdurdodau lleol Cymru i greu'r ysgolion cywir yn y llefydd cywir.

Gwasanaethau Arlwyo yn yr Ysgolion

Gwybodaeth am y bwyd sy'n cael ei gynnig.

​​Bwlio

Cyngor ar sut i fynd i’r afael â Bwlio.

Strydoedd ysgolion

Mwy o wybodaeth am strydoedd ysgol yng Nghaerdydd.

Cyfeirlyfr Cyngor ar gyfer Addysg Bellach a Gadael Ysgol​

Cyfeirlyfr o bobl ifanc yn rhoi cyngor ar y camau nesaf i’r chweched​ dosbarth, hyfforddiant, addysg uwch a chyflogaeth.

 

​​​ ​​ ​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​