Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio

Parcio, Ffyrdd a Theithio

Parcio​

Gwybodaeth a chyngor ar barcio yng Nghaerdydd gan gynnwys safleoedd parcio a theithio, meysydd parcio, parcio i’r anabl, trwyddedau i breswylwyr a dirwyon. 

Ffyr​dd

Gwybodaeth am ffyrdd a phriffyrdd Caerdydd gan gynnwys gwaith ffordd a ffyrdd sydd ar gau a sut i adrodd am broblem. 

Teithio

Y dewisiadau sydd ar gael p’un a ydych yn teithio i Gaerdydd neu o’i chwmpas.


Projectau trafnidiaeth

Edrychwch ar gynlluniau gwella diweddar a dweud eich dweud ar gynigion cyfredol.​

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Edrychwch ar orchmynion rheoli traffig ffyrdd diweddar a dweud eich dweud ar gynigion cyfredol.

Caerdydd Gynaliadwy

Cynnig a gwella dewisiadau teithio eraill i'w gwneud yn haws i chi adael eich car gartref.​

Adroddiad Parcio Blynyddol

Gwybodaeth ar ein Adroddiad Parcio Blynyddol​

Goleuadau LED Interact City​

Mae Caerdydd wedi cyflwyno system oleuadau LED Interact Lighting i’n helpu i ddod yn ddinas fwy gwyrdd a chlyfar.

 
​​ ​​​​​​​​​​​​
English