Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parcio, Ffyrdd a Theithio

​​​​​​​​​​​ Parcio​

Gwybodaeth a chyngor ar barcio yng Nghaerdydd gan gynnwys safleoedd parcio a theithio, meysydd parcio, parcio i’r anabl, trwyddedau i breswylwyr a dirwyon. 

Ffyr​dd

Gwybodaeth am ffyrdd a phriffyrdd Caerdydd gan gynnwys gwaith ffordd a ffyrdd sydd ar gau a sut i adrodd am broblem. 

Teithio

Y dewisiadau sydd ar gael p’un a ydych yn teithio i Gaerdydd neu o’i chwmpas.


Projectau trafnidiaeth

Edrychwch ar gynlluniau gwella diweddar a dweud eich dweud ar gynigion cyfredol.​

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Edrychwch ar orchmynion rheoli traffig ffyrdd diweddar a dweud eich dweud ar gynigion cyfredol.

​​Diogelwch Ffyrdd

Cynnig a gwella dewisiadau teithio eraill i'w gwneud yn haws i chi adael eich car gartref.​

Polisïau a Chynlluniau Trafnidiaeth

Gwybodaeth am ein Polisïau a Chynlluniau Trafnidiaeth​.

Goleuadau LED Interact City​

Mae Caerdydd wedi cyflwyno system oleuadau LED Interact Lighting i’n helpu i ddod yn ddinas fwy gwyrdd a chlyfar.

Aer Glân Caerdydd

Mae’r Cyngor wedi cynnal astudiaeth fanwl o ansawdd aer. Darganfyddwch fwy o wybodaeth​

Cyfyngiadau cyflymder 20mya​

Gwybodaeth am newidiadau Llwyodraeth Cymru i'r terfynau cyflymder cenedlaethol.

Dirwyon Traffig​​

Gwybodaeth am dirwyon traffig yng Nghaerdydd

Arolwg Trafnidiaeth Blynyddol

Dysgwch fwy am gynlluniau trafnidiaeth yng Nghaerdydd yn y dyfodol.​

 
 Rhagor...
© 2022 Cyngor Caerdydd