Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Polisïau a Chynlluniau Trafnidiaeth

Map Rhwydwaith Integredig

Gwybodaeth a chyngor am barcio yng Nghaerdydd, gan gynnwys safleoedd parcio a theithio, meysydd parcio, parcio i’r anabl, trwyddedau i breswylwyr a dirwyon. 

Cyngor Gynllun Trafnidiaeth Lleol​

Gwybodaeth am y Cynllun Trafnidiaeth Lleol a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru.

Adroddiad Parcio Blynyddol​

Gwybodaeth am Adroddiad Blynyddol ar Barcio.

TCCA Trafnidiaeth a Safonau Technegol

Gwybodaeth ynghylch ein CCA ar Reoli Effeithiau Trafrnidiaeth a Safonau Technegol.

Papur Gwyn Trafnidiaeth

Gweld yr opsiynau a gynigir i helpu i leihau tagfeydd a llygredd a gwella ansawdd yr aer yng Nghaerdydd.

Polisi Enwi Strydoedd​

Ei nod yw cynnig cyngor ac arweiniad i ddatblygwyr a pherchnogion eiddo presennol.

​​​​
​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd