Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Caerdydd Gynaliadwy

​​Mae Caerdydd yn ddinas deithio gynaliadwy ac yn gweithio'n gyson i gynnig a gwella'r opsiynau sy'n sicrhau bod dewis dulliau teithio cynaliadwy yn ddewis rhwydd ac yn ddewis cyntaf ar gyfer y mwyafrif o siwrneiau. 

 

Mae Cyngor Caerdydd:

 

  • yn ei gwneud hi'n haws i chi deithio ar fws i ganol y ddinas a'r ardal gyfagos
  • yn gwella cysylltiadau rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd
  • yn cynnig cyfleusterau parcio a theithio 
  • yn ehangu'r Rhwydwaith Beicio ac yn gwella llwybrau cerdded cymdogaethau'r ddinas
  • yn sicrhau y gellir cael gafael ar wybodaeth o safon uchel ynghylch opsiynau teithio

 

 

Rydym yn cynnig gwybodaeth ar bob dull o deithio yn Cadw Caerdydd i Symud

 

I gynllunio eich siwrne gyfan ewch i Traveline Cymru

 

© 2022 Cyngor Caerdydd