Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ffigurau incwm gorfodi sifil

​​​​​​​​​​​​​​​Gweld y ffigurau incwm gorfodi sifil ar gyfer tramgwyddau parcio sifil, lonydd bysus a thraffig sy'n symud ar draws Caerdydd. 

​​

​ 

Hysbysiadau tâl cosb (HTCau) a gyflwynwyd ar gyfer tramgwyddau parcio.

HTCau parcio
Blwyddyn ariannol
HTCau a gyflwynwyd
Incwm
2018 i 2019
80,937
£2,763,810​
2019 i 2020
72,268
£2,527,047​
2020 i 2021
27,451
£919,882
2021 i 2022
75,069
£2,544,540​
2022 i 2023
88,033
£2,912,655​​Hysbysiadau tâl cosb (HTCau) a gyflwynwyd ar gyfer tramgwyddau lonydd bysus.

HTCau lonydd bysus
Blwyddyn ariannol
HTCau a gyflwynwyd​
Incwm
2018 i 2019
88,597
£2,611,826​
2019 i 2020
75,927
£2,484,905​
2020 i 2021
21,259
£669,230
2021 i 2022
33,942
£1,080,997​
2022 i 2023
36,886
£1,100,557


​​


Hysbysiadau tâl cosb (HTCau) a gyflwynwyd ar gyfer tramgwyddau traffig sy'n symud (er enghraifft gwneud troeon sydd wedi'u gwahardd, strydoedd unffordd). 
HTCau traffig sy'n symud 
Blwyddyn ariannol
HTCau a gyflwynwyd
Incwm
2018 i 2019
74,166
£2,556,847
2019 i 2020
65,787
£2,398,818
2020 i 2021
44,937
£1,508,901
2021 i 2022
58,497
£2,061,044​
2022 i 2023
63,131
£2,187,031
​​


​ ​

Incwm o drwyddedau parcio a gyflwynwyd. ​

Trwyddedau parcio a gyflwynwyd
Blwyddyn ariannol
Trwyddedau a gyflwynwyd
Incwm
2018 i 2019
25,144
£367,606
2019 i 2020
27,207
£386,186
2020 i 2021
25,704
£365,658
2021 i 2022
31,068
£440,620
2022 i 2023
28,897
£367,425
​​


Incwm o fannau parcio talu ac aros ar y stryd. 

Mannau parcio talu ac aros ar y stryd
Blwyddyn ariannol
Tocynnau a gyflwynwyd
Incwm
2018 i 2019
Ddim ar gael
£4,979,112
2019 i 2020
1,185,130
£4,929,203
2020 i 2021
421,301
£1,343,053
2021 i 2022
836,717
£3,089,648
2022 i 2023
989,333
£3,925,707
​​


Incwm o feysydd parcio sy'n berchen i'r Cyngor ac yn cael eu gweithredu ganddo.

Meysydd parcio
Blwyddyn ariannol
Tocynnau a gyflwynwyd​
Incwm
2018 i 2019
Ddim ar gael
£967,127
2019 i 2020
1,205,260
£1,072,891
2020 i 2021
554,780
£269,997
2021 i 2022
953,001
£799,951
2022 i 2023
1,072,587
£1,209,722
​​


Nifer yr apeliadau a dderbyniwyd yn erbyn cyflwyno hysbysiadau tâl cosb (yn ôl math).  

Apeliadau
Blwyddyn ariannol​
Apeliadau parcio
Apeliadau lonydd bysus a thraffig sy'n symud ​
2018 i 2019
17,307
23,517
2019 i 2020
14,583
21,810
2020 i 2021
6,128
11,296
2021 i 2022
13,350
16,676
2022 i 2023
15,057
19,530​
​​


© 2022 Cyngor Caerdydd