Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Toiledau yng Nghaerdydd

​​​​​

​Os ydych chi'n breswylydd neu'n ymwelydd â Chaerdydd, rydyn ni eisiau sicrhau y gallwch chi gael mynediad at doiled ar gyfer eich anghenion. 

Gallwch chi weld rhestr lawn o doiledau cyhoeddus y gallwch chi eu defnyddio ar Wefan Croeso Caerdydd. 

Gall busnes neu sefydliad ddangos eu bod yn hapus i'r cyhoedd ddefnyddio eu cyfleusterau toiled trwy arddangos y sticer Cynllun Toiledau Cymunedol yma yn y ffenest. 

Os ydych chi'n fusnes neu'n sefydliad a hoffai gymryd rhan yn y cynllun Cynllun Toiledau Cymunedol, cysylltwch â: ​Cyfleusterau_cyhoeddus@caerdydd.gov.uk.

Strategaeth Toiledau Lleol 

Yn unol â Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 mae angen i bob awdurdod lleol yng Nghymru gyhoeddi strategaeth toiledau lleol.  Rydyn ni wedi cyhoeddi dogfennau i ddangos canfyddiadau a chamau gweithredu sy'n deillio o hynny.

Gweler  dogfennau Adroddiad Ymgynghori a Strategaeth Rhagfyr 2019.

Gweler y Datganiad Cynnydd Interim - Rhagfyr 2019 i Ragfyr 2021 (1.72mb PDF).

Gweler Adroddiad Adolygu Strategol a Cynnydd - Strategaeth Toiledau Lleol 2023 (6.1mb PDF).​​

© 2022 Cyngor Caerdydd