Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Cynllun Toiledau Cymunedol

Cynllun Toiledau Cymunedol

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, rydym yn cymryd rhan mewn Cynllun Toiledau Cymunedol lle anogir busnesau lleol i weithio mewn partneriaeth â’r Cyngor drwy agor eu toiledau i’r cyhoedd am ddim.


Y nod yw darparu mwy o doiledau diogel, glân a hygyrch o gwmpas y ddinas.  Bydd y busnesau sy’n rhan o’r cynllun yn cadw eu toiledau’n ddiogel, yn lân ac yn hygyrch ac yn sicrhau bod digon o bapur toiled ac ati ar gael.  A bydd y busnesau yn cael grant tuag at unrhyw gostau fydd ganddynt o gynnig eu cyfleusterau i’r cyhoedd.


 

Busnesau sy’n rhan o’r cynllun

Enw

Cyfeiriad

Cyfleusterau

Blackweir Tavern

35 Heol y Gogledd, Caerdydd, CF10 3DX

Dynion, Merched ac Anabl

Fox & Hounds

Chapel Row, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 5UB

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

Old Arcade

14 Heol yr Eglwys, Caerdydd, CF10 1BG

Dynion, Merched ac Anabl

Retreat

Maelfa, Llanedern, Caerdydd, CF23 9PL

Dynion, Merched ac Anabl

Admiral Napier

239 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Caerdydd, CF11 9AL

Dynion a Merched

Lewis Arms

Mill Road, Tongwynlais, Caerdydd, CF15 7JP

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

Pear Tree

Globe Centre, Wellfield Rd, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3PE

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

33 Plas Windsor

33 Plas Windsor, Caerdydd, CF103BZ

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

Barocco

Heol y Cawl, Caerdydd,  CF101AG

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

The Dock

Cei’r Fôr-forwyn, Caerdydd, CF10 5BZ

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

The Duke Of Wellington

Yr Aes, Caerdydd, CF10 1AJ

Dynion, Merched a Newid Babi

Crefft yn y Bae

Y Flourish, Rhodfa Lloyd George, Bae Caerdydd, CF10 4QA

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

Clwb Ceidwadwyr Cathays

54-58 Wyeverne Road, Cathays, Caerdydd, CF24 4BH

Dynion a Merched

Byd y Badau, Lookout Cafe

Porth Teigr, Bae Caerdydd, CF10 4GA

Dynion, Merched, Anabl a Newid Babi

Station Hotel

Station Road, Ystum Taf, CF11 2FH

Dynion a Merched

Ymuno â’r Cynllun


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.

 

029 2087 2627

English