Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Teithio

Cerdded a beicio

Cyngor i gerddwyr a beicwyr yng Nghaerdydd gan gynnwys llwybrau a mapiau a argymhellir.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Gwnewch gais am bàs bws a chael gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd.

Cyngor teithio ar gyfer digwyddiadau mawr

Y wybodaeth ddiweddaraf am ffyrdd a pharcio yn ystod digwyddiadau mawr.


Gwaith ffordd a chau ffyrdd

Cewch wybod am waith ffordd wedi’i drefnu, cau twneli Butetown ac unrhyw darfu annisgwyl arall ar lif traffig yn y ddinas. 

Dirwyon traffig

Talu neu herio eich dirwy traffig ar-lein.

Beicffyrdd

Dysgwch fwy am y cynnig i ddarparu pump Traffordd Feicio yng Nghaerdydd.


​Tacsis

Gwybodaeth i yrwyr tacsis a theithwyr​.

Tramgwyddau Traffig a Pharcio​

Gweld y rhestr o Dramgwyddau Traffig a Pharcio.

 
​​​​ ​​​​​​​
​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd