Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn rheoli’r perygl o lifogydd o gwrs dŵr arferol, dŵr wyneb ffo a dŵr daear.his Flood Risk Management Plan sets out how we will manage the risk of flooding in and around Cardiff.

Strategaeth Leol Rheoli’r Perygl o Lifogydd

Rydym yn ymrwymedig i leihau’r perygl o lifogydd ledled Caerdydd a chyfyngu ar yr effaith y gall ei chael ar gymunedau​.

 

Draen Ffyrdd​

Gwybodaeth am ddraenio ffyrdd a sut y gallwch helpu i atal dŵr rhag cronni ar wyneb y ffordd.


 

Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Rhiwbeina​

Mae Cynllun Amddiffyn Llifogydd Rhiwbeina yn broject a fydd yn gwella’n fawr y gallu lleol i wrthsefyll llifogydd.​​​​​​​​​​