Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol

​​​​​ ​Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mae’r cynllun yn nodi sut y bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn rheoli’r perygl o lifogydd o gwrs dŵr arferol, dŵr wyneb ffo a dŵr daear.

Strategaeth Leol Rheoli’r Perygl o Lifogydd

Rydym yn ymrwymedig i leihau’r perygl o lifogydd ledled Caerdydd a chyfyngu ar yr effaith y gall ei chael ar gymunedau​.

Draen Ffyrdd​

Gwybodaeth am ddraenio ffyrdd a sut y gallwch helpu i atal dŵr rhag cronni ar wyneb y ffordd.


Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd

Diweddariad i Adroddiad yr Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd ar gyfer Cyngor Dinas Caerdydd.

Cydsyniad i Gyrsiau Dŵr Arferol

​​Diben Cydsyniad i Gyrsiau Dŵr Arferol yw rheoli gweithgareddau penodol a allai effeithio’n negyddol ar y risg o lifogydd a’r amgylchedd.

Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

Y safonau diweddaraf ar gyfer draenio datblygiadau newydd.

​​​​
​​

Ymgynghoriad ar y strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd

Dweud eich dweud ar y strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd.


© 2022 Cyngor Caerdydd